ဧရာဝတီဘဏ္မွ Covid-19ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဘဏ္ခြဲ ၁၀၀ ေက်ာ္ ယာယီပိတ္

ဧရာဝတီဘဏ္မွ Covid-19ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဘဏ္ခြဲ ၁၀၃ ခုကို ယာယီပိတ္ထားၿပီး က်န္သည့္ဘဏ္ခြဲမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။AYA ဘဏ္၂၆၁ ခုအနက္ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္အလိုက္ ဘဏ္ခြဲ ၁၅၈ ခုကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေသာဘဏ္ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ကို ထပ္မံအသိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

Contact – AYA Bank

AYA ဘဏ္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ရွိ ဘဏ္ခြဲ ၆၈ ခု အနက္ ၄၁ ခုဖြင့္ထားၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဘဏ္ခြဲ ၁၄ ခုတြင္ ၁၁ ခုႏွင့္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္လည္း နီးစပ္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဘဏ္ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားေၾကာင္း ယင္းဘဏ္ထံမွ ထပ္မံသိရသည္။လက္ရွိတြင္ CB ဘဏ္၊ UAB ဘဏ္၊ AGD ဘဏ္ ၊ MAB ဘဏ္မ်ားသည္ ဘဏ္ခြဲမ်ားအားလုံး ပုံမွန္အတိုင္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီး KBZ ဘဏ္သည္ Covid-19 ေၾကာင့္ Lockdown ျပဳလုပ္ခံထားရသည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ပုလဲကြန္ဒိုရွိ ဘဏ္ခြဲမွ အပ က်န္ဘဏ္ခြဲမ်ားအားလုံး ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

Aya Bank to Launch Mobile Banking Services | Myanmar Business Today

ဘဏ္ခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ Covid-19 ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္သို႔ လာေရာက္သူမ်ားကို QR Code ျဖင့္ Scan ဖတ္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းထားရွိ၍ ၆ ေပအကြာျဖင့္ လူခ်ဲေနျခင္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းဘဏ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ဒဗြိဳက္စ္

Facebook Comments

Burmese Online News