ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ လူနာသစ္ (၄) ဦး ထပ္မံေတြ႕ရိွ၊ စုစုေပါင္း (၁၄၃) ဦး ရိွလာ

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

(၂၄-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီ

၁။ (၂၄-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) ႏွင့္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) တို႔မွ ယေန႔ည (၈) နာရီအခ်ိန္အထိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ားမွာ –

COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈ (လူနာသစ္) = (၄) ဦး
COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိမႈ = (၁၆၃) ဦးႏွင့္
စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း = (၁၆၇) ခု ျဖစ္ပါသည္။

၂။ သို႔ျဖစ္ရာ (၂၄-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ စုစုေပါင္း (၁၄၃) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည့္လူနာသစ္ (၄) ဦးကို သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းကုသမႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေရာဂါပိုးကင္းစင္၍ ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရရွိသူ (၉)ဦး ႏွင့္ ေသဆုံးသူ (၅)ဦးရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ က်န္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားတြင္ လိုအပ္သလို ကုသမႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎လူနာမ်ားအနက္ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသမႈ ေပးလ်က္ရွိသူ (၂)ဦးႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပအထူးကုေဆး႐ုံတြင္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသမႈေပးလ်က္ရွိသူ (၁)ဦးရွိပါသည္။

၅။ (၂၃-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၂၄-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၁၀၁)ဦး ရွိပါသည္။

Ministry of Health and Sports, Myanmar

Facebook Comments

Burmese Online News