အသစ္ေတြ႕သည့္ ကိုဗစ္လူနာနံပါတ္ ၁၄၀ ႏွင့္ ၁၄၁ မွာ အင္းစိန္ဘာသာေရးပြဲ ဆက္စပ္သူမ်ားျဖစ္

ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔ည ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္အေျဖ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ Covid-19 ထပ္တိုး ကူးစက္ခံရလူနာ ၅ ဦးတြင္ အင္းစိန္ဘာသာေရးပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္သူ ၂ ဦးပါဝင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ညကထုတ္ျပန္သည့္ ထပ္တိုးလူနာ ၅ ဦးတြင္ လူနာနံပါတ္-၁၄၀ (Case 140) အသက္ ၃၉ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးသည္ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ ၈ လမ္းတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး ၂ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္မာေဌး က ၎ ၏ လူမႈကြန္ရက္မွတဆင့္ အသိေပးထားသည္။

၎သည္ အင္းစိန္ဘာသာေရးပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကက်ေသာ လူနာနံပါတ္-၂၄ (Case-24) စကၤာပူျပန္၏ ႐ုံးဝန္ထမ္းျဖစ္ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔ကတည္းက Quarantine ဝင္ထားသူျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေရးသားထားသည္။ လက္ရွိတြင္ Case-140 ၏ အမ်ိဳးသားျဖစ္သူကို Quarantine ေနရာပို႔၍ ေနထိုင္ရာတိုက္ခန္းကို lock down ခ်ထားေၾကာင္း ေဒၚခိုင္မာေဌးက ဆိုသည္။

၎ေနထိုင္ခဲ့ရာ တိုက္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေလွကားမ်ားအား ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းထားေၾကာင္း လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီး ၁ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္မွတဆင့္ အသိေပးထားသည္။

ယေန႔ထပ္တိုးလူနာေနာက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ လူနာနံပါတ္-၁၄၁ (Case-141) အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားသည္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳ႕ကုန္းအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းလမ္း၌ ေနထိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝၿဖိဳးဟန္က ၎၏ လူမႈကြန္ရက္မွတဆင့္ အသိေပးေရးသားထားသည္။ ၎ လူနာနံပါတ္-၁၄၁ (Case-141) သည္ ယခင္ရွိၿပီးလူနာမ်ားျဖစ္ေသာ အင္းစိန္ဘာသာေရးပြဲဆက္စပ္သူ Case-35 ႏွင့္ Case-73 တို႔၏ Contact Person ထိေတြ႕ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကဆိုထားသည္။ ၎ကို Facility Quarantine ပို႔ထားရာမွ Covid-19 ပိုးစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သလို ၎ေနထိုင္ရာလမ္းကို အေစာကတည္းကပင္ Lock Down လုပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ ဦးေဝၿဖိဳးဟန္ကဆိုထားသည္။

ယခုဆိုလၽွင္ အင္းစိန္ဘာသာေရးပြဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကူးစက္ခံရလူနာသည္ စုစုေပါင္း ၇၀ ခန႔္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

#Blacker

Facebook Comments

Burmese Online News