အိမ္စီးကားမ်ား ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ေလးဦးထက္ ပိုမေမာင္းရ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ အိမၥီးကားမ္ား ေလးဦးထက္ ပို၍တင္ကာ ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အမိန႔္ထုတ္ျပန္သည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈအတြက္ ဝင္/ထြက္သြားလာေနသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ သာမန္အိမ္စီးကားမ်ားမွအပ က်န္ရွိေသာ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္လိုင္းမ်ားအားလုံး၊ ဘုရားဖူးယာဥ္မ်ားအားလုံး၊ အပန္းေျဖခရီးသြားယာဥ္မ်ားအားလုံး၊ အလည္အပတ္သြားေရာက္သည့္ ယာဥ္မ်ားအားလုံးႏွင့္ အိမ္စီးကားမ်ားအနက္ (ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအပါအဝင္ (၄) ဦးထက္ပိုေသာ) ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားအားလုံး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသို႔ ဝင္/ထြက္သြားလာခြင့္အား ေခတၱယာယီပိတ္သိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။

COVID-19 ထိန်းချုပ်နိုင် ရေးအတွက် ယနေ့ ...

၄င္းအျပင္ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ တည္းခိုခန္း၊ Inn မ္ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဝတ္အထည္ဆိုင္မ်ား အစရွိသည့္ က်န္လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးလည္း ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ေခတၱယာယီပိတ္သိမ္း ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပိတ္သိမ္းျခင္းမျပဳပါက ဥေပဒအရ အေရးယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆးဝါးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ား၊ စက္သုံးဆီဆိုင္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏၼ္ား အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဖြင့္လွစ္ရမည္ျဖစ္ကာ ဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳပါက ဥေပဒအရ အေရးယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္်ၾကာင္း၊က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္၊လမ္းၫႊန္ခ်က္တို႔ႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ထားၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕ပါဝင္သည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က စိစစ္ခြင့္ျပဳထားေသာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Gridlock grinds and gears in Mandalay | The Myanmar Times

၄င္းအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွလာေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ တံတားဦးမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းအတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွလာေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ပခုကၠဴ – ေက်ာက္ပန္းေတာင္းမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းအတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ လည္းေကာင္း၊ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) တို႔မွလာေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္(ဘုရားငါးဆူ) မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းအတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ လည္းေကာင္း၊ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) မြ လာေသာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ဦးလြင္-တံတားဦးဝိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းအတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႔လည္းေကာင္း သြားလာရမည္ျဖစ္သည္။

ဒဗြိဳက္စ္

Facebook Comments

Burmese Online News