အတည္ျပဳလူနာေဟာင္း ၆ ဦးမွာ ၂ ၾကိမ္ဆက္တိုက္ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရ၍ ေရာဂါပိုးကင္းစင္သူ စုစုေပါင္း (၃၇) ဦးရွိလာခဲ့

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း (၂-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

၁။ (၂-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၈၆) ခုႏွင့္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနမွ စစ္ေဆး ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၈) ခု၊ စုစုေပါင္း (၂၄၄) ခုတြင္ – COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ မေတြ႕ရွိပါ။

၂။ (၂-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၁၅၁) ဦးရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

Image may contain: text

၃။ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာႏွင့္ အသြားအလာကန႔္သတ္ထားရွိ သူမ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအျပင္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအားလည္း ရယူကာ ပိုးကင္းစင္လာမႈ အေျခအေနအား စစ္ေဆး လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ (၂-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ားျဖစ္သည့္ (Case -53, 70, 71, 73, 75 ႏွင့္ 85) တို႔၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ (၂) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္အျဖစ္ ပိုးမေတြ႕ရွိပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ား၌ ေရာဂါပိုး ကင္းစင္လာသူ စုစုေပါင္း (၃၇) ဦးရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

၄။ (၂-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အထိ ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရရွိသူ စုစုေပါင္း (၂၇) ဦးရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာ ဆက္လက္ ကန႔္သတ္ထားရွိပါသည္။

No photo description available.

၅။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၆) ဦး ရွိပါသည္။

၆။ က်န္ရွိသည့္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၁၁၈) ဦးအား သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈေပးလ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသခန္းတြင္ ကုသမႈခံယူေနသူ (၂) ဦးရွိပါသည္။

No photo description available.

၇။ (၁-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၂-၅-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၆၄)ဦး ရွိပါသည္။

MOHS

Facebook Comments

Burmese Online News