ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျပင္းထန္မႈကို တရုတ္ ဖံုးကြယ္ခဲ့ေၾကာငး္ ေထာက္လွမ္းေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာ

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္စြဲေရာဂါ ျပင္းထန္မွဳကို တရုတ္ဖံုးကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းေတြ႔ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ား မီဒီယာသို႔ ေပါက္ၾကား။ ၀ူဟန္ဓါတ္ခြဲခန္းမွ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္တို႔ လြတ္ထြက္ခဲ့သလား…

Chinese President Receives First African Honorary Doctorate ...

တရုတ္သည္ ေဆး၀ါးအေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မွဳ ေလွ်ာ့ခ်၍ တင္သြင္းမွဳတိုးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရျပီး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္စြဲေရာဂါ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားမွဳကို ဖံုးကြယ္ခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည့္ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာမွာ မီဒီယာသို႔ ေပါက္ၾကားခဲ့သည္ဟု CNBC က ယေန႔ေရးသားသည္။

Trump discusses coronavirus with China's President Xi | Daily Sabah

ဇန္န၀ါရီလကတည္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စြဲ ကမၻာ့ကူးစက္ကပ္ေရာဂါျပင္းထန္မွဳကို တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ တမင္ရည္ရြယ္ ဖံုးကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ အမိေျမလံုျခံဳေရး႒ာန၏ ေမလ ၁-ရက္ေန႔ ရက္စြဲပါ စာမ်က္ႏွာ ၄-မ်က္ႏွာရွိ ေထာက္လွမ္းေရးအစီရင္ခံစာမွာ Associated Press (AP) သတင္း႒ာနက ရရွိသြားခဲ့သည္ဆို၏။

အစီရင္ခံစာအရ ေဒၚနယ္ထရမ့္အစိုးရအေနျဖင့္ Covid-19 ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲမွဳမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ (ယမန္ေန႔) ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး မိုက္ပြန္ေပယိုက ေျပာၾကားရာတြင္ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႔ႏွ႔ံရသည့္အတြက္ တရုတ္တြင္ တာ၀န္ရွိျပီး တာ၀န္ခံမွဳလည္း ရွိရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိေနသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကူးစက္ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္သည္ကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေႏွးေကြးျပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက ျပင္းထန္စြာ ရွဳတ္ခ်လွ်က္ရွိသည္။ ထရမ့္ဆန္႔က်င္သူမ်ားကမူ အေမရိကန္အစိုရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ေ၀ဖန္မွဳမ်ားကို အာရံုေျပာင္းေစရန္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ ရန္သူျဖစ္ေသာ တရုတ္အေပၚ ထိုးႏွက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တရုတ္သည္ အေမရိကန္၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္လည္း ျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳေစလိုသည္ဟု ေထာက္ျပေ၀ဖန္ၾကသည္။

ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ လွ်ိဳ႔၀်က္အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ထားျခင္း မပါရွိပဲ၊ “တရားဝင္အသံုးျပဳ ရန္အတြက္သာ” ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမွဳကို ဖံုးကြယ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မွဳကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ပစ္ပယ္ထားျပီး ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ရွဳတ္ေထြး ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မွာ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္သည္ကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ WHO အား ဇန္န၀ါရီလ၌ သတင္းေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္မွာ ေဆး၀ါးေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအား သြင္းယူခ်ိန္ရရွိရန္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းေရးအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

Coronavirus: Outcry after Trump suggests injecting disinfectant as ...

၄င္းအစီရင္ခံစာမွာ တရုတ္၏ မ်က္ႏွာဖံုး-ခြဲစိတ္ခန္းသံုး၀တ္ရံု-လက္အိတ္မ်ားတင္သြင္းမွဳမွာ ၉၅-ရာႏွဳန္းအထိ သိသိသာသာမ်ားျပားခဲ့သည္ကို ေထာက္ျပထားျပီး ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ပို႔ကုန္-သြင္းကုန္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚျခင္းကို အေျခခံကာ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔ ABC သတင္း႒ာနႏွင့္ “This Week,” ေတြ႔ဆံုခန္း၌ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမိုက္ပြန္ေပယိုက ေျပာၾကားရာတြင္ တရုတ္အေနျဖင့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားကို တမင္ရည္ရြယ္ ပ်ံ႔ႏွံေစသည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ အေထာက္အထားမေတြ႔ရေသာ္လည္း တရုတ္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမႊားသုေတသနဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားမွာ လံုျခံဳေဘးကင္းမွဳ၌ စံခ်ိန္မမီွသည့္ အစဥ္အလာရွိေၾကာင္း၊ ထိုအတြက္ ဆက္လက္ေထာက္လွမ္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရရွိထားမ်ားအရ ၀ူဟန္ဓါတ္ခြဲခန္းမွ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

Inside President Trump's Untested Re-Election Strategy | Time

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးအေနျဖင့္ ယခင္တရုတ္နိုင္ငံတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည့္ SARS ကဲ့သို႔ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္မႈကိုရည္ညႊန္းေနပံုရသည္။ ၄င္းထင္ျမင္ခ်က္သည္ တရုတ္အေပၚ ေစာ္ကားရာေရာက္ေသာ္လည္း ပြန္ေပယိုအေနျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ထိုသို႔ အဓိပၸါယ္ရသည့္ အသံုးအနွဳန္းမ်ားကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ေဖာ္ျပေနခဲ့သည္။ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ Covid-19 ကူးစက္ကပ္ေရာဂါနွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္အေနျဖင့္ ေစာစီးစြာ မေျပာျခင္း၊ ျပင္းထန္မွဳအတိုင္းအဆကို ကမၻာသိထုတ္ေဖာ္ျခင္း မျပဳပဲ ဖံုးကြယ္ခဲ့ပံုရေၾကာင္း အေမရိကန္အမိေျမလံုျခံဳေရး႒ာန၏ အစီရင္ခံစာေပါက္ၾကားျခင္းသတင္းကို အျခားႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားကလည္း အလားတူ ေရးသားၾကေၾကာင္း ယေန႔ေတြ႔ရွိရသည္။

Russia Today ၏ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္မူ အေမရိကန္ CIA ႏွင့္ ျဗိတိန္ MI6 ေထာက္လွမ္းေရးတို႔က တရုတ္အေနျဖင့္ ေရာဂါက်ေရာက္မွဳကို ဖံုးကြယ္ခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံၾကေၾကာင္း၊ ကူးစက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွဳမ်ားအတြက္ တရုတ္ထံမွ ေလွ်ာ္ေၾကးေတာင္းရန္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အဆင္သင့္ျဖစ္လာေစေၾကာင္း ယေန႔ေရးသားသည္။

မူလပထမက Covid-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားေစေသာ SARS-CoV-2 ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္မွာ ဇီ၀လက္နက္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာအခ်ိဳ႔က ဖြခဲ့ၾကပါသည္။ ဇီ၀လက္နက္မည္သည္ ထိခိုက္ဆံုးရွံဳးမွဳ မ်ားသည္ထက္ မ်ားေစရန္ ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ ဖန္တီးယူရပါသည္။ ယခုကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မွာ လူလုပ္-ဓါတ္ခြဲခန္းထြက္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သဘာ၀အေလွ်ာက္ Mutation မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အယူအဆကို မည္သူမွ် ျငင္းခုန္ျခင္း မေတြ႔ရ ေတာ့ပါ။

Trump Wants Credit for Preexisting NATO Spending Bump

ေလာေလာဆယ္တြင္ တရုတ္အေနျဖင့္ ေရာဂါက်ေရာက္သည္ကို ေစာစီးစြာမေျပာျခင္းျဖင့္ ကမၻာသို႔ ကူးစက္ခံရမွဳတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုလွ်က္ ေလွ်ာ္ေၾကးေတာင္းမည့္အဆင့္သို႔ ေလွ်ာက်သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ေသာ ၀ူဟန္ဓါတ္ခြဲခန္း၏ ဇီ၀လံုျခံဳေရး အဆင့္မမွီေၾကာင္းႏွင့္ ထိုမွ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား လြတ္ထြက္သည္ဆိုျခင္းမွာ မေတာ္တဆျဖစ္သည့္တိုင္ အလြန္ၾကီးေလးေသာ ျပစ္မွဳျဖစ္ေနသည္။ အီရတ္သမၼတ ဆဒမ္ဟူစိန္သည္ လူအမ်ားအျပား အစုအပံုလိုက္ေသေၾကေစေသာ WMD လက္နက္ကို လက္၀ယ္ထားရွိသည္ဟူေသာ CIA အစီရင္ခံစာအရ အေမရိကန္ႏွင့္ ျဗိတိန္ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ညြန္႔ေပါင္းတပ္မ်ားက ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ အီရတ္ႏိုင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖူးပါသည္။

Htay Oung FB

Facebook Comments

Burmese Online News