ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသာ ကိုဗစ္လူနာမ်ားေၾကာင့္ ထိေတြ႕မႈ ရာဇဝင္ကို အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ေနရ

ကိုဗစ္-၁၉ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာမ်ား၏ ထိေတြ႕မႈ ရာဇဝင္မ်ားကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေရာဂါလကၡဏာမျပဘဲ ပိုးရွိေနသူမ်ားေၾကာင့္ ထိေတြ႕မႈ ရာဇဝင္ကို အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ရေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ေဒါက္တာသန္းႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။ ကိုဗစ္ -၁၉ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာႏွင့္ ပထမတိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕သူ (Primary Contact) မွ ၊ တစ္ဆင့္ခံထိေတြ႕ခဲ့သူ (Secondary Contact) မ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ထုတ္ပါက ထိေတြ႕မႈ ကြင္းဆက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္ဟု ေဒါက္တာသန္းႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။

“Contact ကေတာ့ စစခ်င္း မေတြ႕ေသးတာ။ ေနာက္လိုက္ရင္း လိုက္ရင္းကေန Primary Contact ကို စလိုက္တာေပါ့ေနာ္။ Primary Contact က ၁၀ ေယာက္ရွိမယ္ဆိုရင္ သူနဲ႔ထိေတြ႕ခဲ့တဲ့သူေတြ Secondary Contact ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ကေန ထပ္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးလိုက္တဲ့အခါ တစ္ဖက္က link ကို သြားေတြ႕တာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာသန္းႏိုင္စိုးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူမ်ားသည္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသမႈမရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးကေျပာၾကားထားသည္။

ဤကဲ့သို႔ ရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူမ်ားအခ်ိဳ႕သည္ ေရာဂါလကၡဏာ ျပသမႈမရွိသည့္အတြက္ အသြားအလာ ကန႔္သတ္ကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း ခံရသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ားကို ေသခ်ာစြာလိုက္နာမွသာလွ်င္ ေရာဂါကူးစက္ ျပန႔္ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

#Blacker

Facebook Comments

Burmese Online News