ေနပူပူမွာ ထီးပင္မေဆာင္းနိုင္ပဲ အင္းစိန္ကို ေျမလွန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ

အင္းစိန္ကို ေျမလွန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ

ဟိုးအရင္တိုက္ပြဲေတြရွိခဲ့တဲ့ေခတ္ကဆိုရင္ အင္းစိန္က်ရင္ ရန္ကုန္က်တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ အခု ကိုဗစ္ ၁၉ တိုက္ပြဲမွာလည္း ရန္ကုန္မက်ဖို့ဆိုရင္ အင္းစိန္ က်သြားလို့ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေန႔ မနက္အေစာႀကီးကတည္းက ရန္ကုန္တိုင္းက ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကို စုစည္းၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ Volunteer မ်ား

ရပ္မိရပ္ဖမ်ားနဲ႔ အလွူရွင္မ်ားရဲ့ အကူအညီနဲ႔ အင္းစိန္ၿမိဳ့နယ္ထဲက Positive Case အထြက္မ်ားတဲ့ ရပ္ကြက္ႀကီး (၄)ခုကို Active Case Search ကြင္းဆင္းရွာေဖြၿပီး ရပ္ကြက္ထဲမွာ မထင္မရွား ျမဳပ္ေနတဲ့ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာလူမ်ားကိုရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အင္းစိန္ဟာ နယ္ေျမဧရိယာ က်ယ္ဝန္းတာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း လူအင္အား (၇၀၀)ခန႔္ အသုံးျပဳခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေပးတဲ့ ျပည္သူမ်ားကိုေက်းဇူးတင္တဲ့အျပင္ေနပူပူမွာ ထီးပင္မေဆာင္းနိုင္ပဲ

Apronေတြ Gownsေတြ ပူပူေလာင္ေလာင္ႀကီးေတြ ဝတ္ၿပီး ကြင္းဆင္းေပးၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို့ရဲ့ BHSPမ်ားနဲ႔ ဒီေန႔ရဲ့ အဖြဲ႕သားမ်ား အားလုံးကို ဒီ postနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။

အားလုံးကိုေလးစားဂုဏ္ယူပါတယ္

credit to မူရင္း / Copy -ေလာကနတ္

Facebook Comments

Burmese Online News