လူသိ နည္းျပီး သတိ မမူၾကတဲ့ တံျမက္စည္း နိမိတ္ …..

၁။ အပ်ိဳေတြ တံျမက္စည္း ေက်ာ္ မိရင္ အိမ္ေထာင္ မက်ခင္ ဗိုက္ႀကီးတတ္ပါတယ္။၂။ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳေတြ ေျခဖ်ား‌ေပၚေက်ာ္ၿပီး တံျမက္စည္း ခတ္မိ ရင္အဲ့ကေလးေတြ အိမ္ေထာင္မက်ေတာ့ပါဘူး။ တံျမက္စည္းကို တံေတြးနဲ႔ ျပန္ေထြးခိုင္းပါ။၃။ အိမ္နီး ၿခံနီးခ်င္းေတြ ကိုယ့္ အိမ္/ၿခံ၀ကစၿပီး တံျမက္စည္း လာလွည္း သြားရင္ ၀င္မယ့္လာဘ္ မ၀င္ေတာ့ပါဘူး။ သူ႔အိမ္‌၀က ျပန္လိုက္လွည္းယူပါ။

၄။ တံျမက္စည္းသစ္နဲ႔ အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္ စ မလွည္းရပါဘူး။ ပစၥည္းတစ္ခုခု အိမ္၀ခ်ၿပီး အိမ္ထဲ အရင္လွည္းထည့္ရပါတယ္။၅။ ကိုယ့္မိသားစုေတြအကုန္ ကံဆိုး‌ေနတယ္ထင္ရင္ ေရွ႕၊ ေနာက္ အိမ္တံခါး‌ေတြဖြင့္ထားၿပီး အိမ္ရွိလူကုန္ အိမ္လယ္ကစ ေရွ႕‌ေနာက္အ‌ေပါက္ဘက္ကို တံျမက္စည္း လွည္းခိုင္းပါ။၆။ အိမ္၀င္တံခါးမွာ တံျမက္စည္း ကန႔္လန႔္ျဖတ္ခ် ထားရင္ မေကာင္းတဲ့ ဝိဉာဥ္ ၀င္မရပါဘူး၊၊ ပညာသည္‌ေတြ ႀကံစည္မရပါဘူး။၇။ တံျမက္စည္းဟာ မျမင္ရတဲ့ နာမ္ေလာကသား‌ေတြ နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတာမို့ အိမ္မွုကိစၥကလြဲၿပီး တံျမက္စည္းနဲ႔ ကစားျခင္း၊ ရိုက္ျခင္း လုံး၀မျပဳရပါ။ လူကို အၿငိဳးထားတတ္ပါတယ္။

၈။ တံျမက္စည္းလွည္းရင္း ေယာက္်ားေလးေတြ ထိမိရင္ ဘုန္းကံနိမ့္ပါတယ္။ မေတာ္တဆ ထိမိလၽွင္ အဲ့ တံျမက္စည္းကို နံရံနဲ႔ ၃ ခ်က္ ရိုက္ၿပီး အျပစ္ေပးပါ။၉။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားေတြက တံျမက္စည္းကို မသန႔္ေသာလက္ နဲ႔ မကိုင္ပါနဲ႔။

၁၀။ တံျမက္လွည္းရင္ အိမ္၀က အိမ္ထဲပဲ လွည္းယူပါ။ အိမ္ထဲက အိမ္ ၀လွည္းလၽွင္ စီးပြားယုတ္ေလ်ာ့ပါတယ္။၁၁။ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ တံျမက္စည္း မလွည္းပါနဲ႔။ လွည္းရင္ အဲ့ႏွစ္ လာဘ္ ပိတ္ပါတယ္။၁၂။ ညအိပ္ ညေန (ဧည့္ေကာင္း) ျပန္ရင္ ခ်က္ခ်င္း တံျမက္စည္း ထ မလွည္းပါ နဲ႔။ လွည္းရင္ အဲ့ ဧည့္သည္ ေနာက္တစ္ခါ မလာေတာ့ပါ။ ဧည့္ဆိုးျပန္ ရင္ ေနာက္မလာေအာင္ ခ်က္ခ်င္းသာ ထလွည္းပါ။၁၃။ ညအခ်ိန္ တံျမက္စည္းမလွည္းပါနဲ႔။ မျဖစ္မေနလွည္းရရင္ အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္ ကို လွည္းထုတ္ပါ။

၁၄။ နာေရးရွိရင္ ပထမသုံးရက္ တံျမက္စည္း မလွည္းရပါဘူး။ ေသသူ ဝိဉာဏ္ ကို အိမ္ေစာင့္နတ္‌ေတြ ႏွင္ထုတ္ပါတယ္။၁၅။ တံျမက္စည္း ေျပာင္းျပန္ေထာင္ထားရင္ သူမ်ား မေကာင္းႀကံလို့ မရပါဘူး။ လာဘ္ လာဘလည္း ရပါတယ္။၁၆။ ညအိပ္ခ်ိန္ တံခါးအတြင္းဘက္မွာ တံျမက္စည္းေျပာင္းျပန္ေထာင္ထားလၽွင္ သူခိုး ကပ္မ ရပါဘူး။ အိပ္ေမြ႕ခ်မရ။၁၇။ တံျမက္စည္းအေဟာင္းကို အိမ္သစ္ သယ္မသြားပါနဲ႔။ မျမင္ရတာေတြ လိုက္ သြားပါတယ္။ အိမ္သစ္မတက္ခင္ တံျမက္စည္း အသစ္ အရင္၀ယ္ၿပီး သြားပို့ထားပါ။

Facebook Comments

Burmese Online News