တခါသံုး MASK ကို ျပန္လည္ သန္႕စင္ၿပီး အသံုးျပဳလို႕ ရတဲ့ နည္းလမ္း

“MASK နဲ႔ ဒဏ္ေၾကး”.. အျပင္ထြက္ၾကရာ တြင္ လူတိုငး္ MASK တပ္ဆင္ၾက ရန္ႏွင့္ မတပ္ဆင္ ပါက ဒဏ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ေတြ ထြက္ လာပါတယ္…MASK တပ္ဆင္ျခင္းသည္ COVID-19 ေရာဂါျပန့္ပြားမွု ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း အားလံုးက လက္ခံလာခ်ိန္မွာ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ လိုက္နာၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္…MASK တပ္ဆင္ဖို႔ရာ ေငြေရးေၾကးေရးက ပါလာသျဖင့္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားရွိနိုင္ပါတယ္.. MASK မဝယ္နိုင္လို႔ ဒဏ္ေၾကးေၾကာက္လို႔ MASK တစ္ခုထဲကို လက္ေျပာင္းလက္လႊဲ လူအမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းသည္ VIRUS ပိုမိုကူးစက္ျပန္ပြားမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္…

MASK လွဴဒါန္းမႈမ်ားမွာ တစ္ခါသံုး MASK မ်ားကို အေတြ႔မ်ား ပါတယ္.. တစ္ခါသံုး ကိုၾကာၾကာသံုးႏိုင္ဖို႔ အၾကံျပဳပါရေစ.. အိမ္ျပန္ေရာက္တာနဲ႔ အိမ္ေပါက္ဝမွာဘဲ MASK ကိုျဖဳတ္ ပံုထဲပါတဲ႔အတိုင္းအကၤ်ီခ်ိတ္မွာခ်ိတ္ ဆပ္ျပာေရျဖန္းလိုက္ပါ.. ငါးမိနစ္ေလာက္ထားျပီး ေရသန့္သန့္နဲ႔ ဆပ္ျပာေရစင္ေအာင္ျဖန္းေပးပါ.. သန့္ရွင္း စင္ၾကယ္သြားတဲ႔ အခါ ေနအပူခ်ိန္ရ ေလရတဲ႔ေနရာမွာ လွန္းထားပါ.. ေျခာက္ေသြ႔သြားတဲ႔အခါ အေပါက္အျပဲ ရွိမရွိစစ္ေဆးျပီး ေကာင္းပါက ဆက္သံုးလို့ရပါျပီ…

ဆပ္ျပာေရ ျဖန္းစရာဗူး မရွိရင္ ဆပ္ျပာေရမွာ ငါးမိနစ္ခန္႔စိမ္ျခင္း္ ေရသန့္သန့္ျဖင့္ေဆးျခင္းနဲ႔ အစားထိုးႏိုင္ပါတယ္.. ညွစ္ျခင္း ပြတ္တိုက္ျခင္းမျပဳပါနဲ.. MASK အသားက ေရစိုစိုမွာ ပ်က္စီးလြယ္ပါတယ္…သံုးျပီးသား MASK ကိုေဆးေၾကာမႈ မရွိဘဲ အိမ္ထဲမွာျဖစ္သလိုထားျခင္းသည္ အိမ္တြင္းေနသူမ်ား ပါေဘးျဖစ္ေစပါတယ္…လႈဒါန္းသူမ်ားပိုကုသိုလ္ရေစဖို႔ မိမိက ခံႏိုင္ရည္ ရွိျပီး ေသေဘးမေၾကာက္ေသာ္လည္း မိမိေၾကာင့္သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ကေလးမ်ား ေဘးမျဖစ္ၾကေစဖို႔ ကူးစက္ျပန္႔ပြားလူသားမ်ားဒုကၡမျဖစ္ေစဖို႔ MASK ကိုစနစ္တက်တပ္ဆင္သံုးစြဲၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းေမတၱာရပ္ခံပါရေစ…

Facebook Comments

Burmese Online News