မသကၤာစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ မိန္းကေလးသုံးဦး ေပ်ာက္ဆုံးမႈ

ကရင္ျပည္နယ္ ထုံးအိုင္ၿမိဳ႕ေန လူငယ္ မိန္းခေလး သုံးေယာက္သည္ 28. 6. 2020 မနက္ 6:00 နာရီတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနပါသည္….

ထိုခေလး မ်ား၏ မိဘမ်ား အလြန္ပူပင္ေသာက ေရာက္ေနပါသည္……

ေတြ႕ရွိေသာ မိဘျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ဖုန္းသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္…… ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မွာ 09763267769 သို႔ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္…..

မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုခေလးမ်ားကို ေတြ႕သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီး ကိုလည္း……. အေၾကာင္းၾကားထိန္းသိမ္း ေပးပါရန္ ခေလးမ်ားရဲ႕မိဘ ကိုယ္စား ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္….

Credit

 

Facebook Comments

Burmese Online News