ဓါတ္ေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္စက္႐ုံႀကီး၊ ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳလ္တု ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး အႏၲရာယ္

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရမွ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တြင္ အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္ စြမ္းအင္ က႑တြင္ ႀကီးမားေသာ အလွည့္အေျပာင္းႀကီး တခု ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္ကား တႏွစ္လွ်င္ ၁၀% မွ ၂၀% အထိ လိုအပ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ကို အမွီ လိုက္ႏိုင္ရန္ ေဒၚလာ ၁.၅ မွ ၂ ဘီလီယံ အၾကား ကုန္က်မည့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ရည္ သုံး ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံ ႀကီး တ႐ုံအား သကၠရာဇ္ ၂၀၂၅ တြင္ စတင္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ႀကီး သုံးခု ျဖစ္ေသာ မာ႐ူဘီနီ၊ ဆူမီတိုမို ႏွင့္ မစ္ဆူအိ တို႔မွ တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ေပးေတာ့မည္ ဆိုျခင္းပင္။

မီဂါဝပ္ ၁,၂၅၀ အထိ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ အဆိုပါ ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါက ျမန္မာ၏ လက္ရွိ ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴးေနသည့္ ပမာဏ၏ ၂၀% ကို ထပ္မံ အားျဖည့္ေပးႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စက္႐ုံအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီး သုံးခုမွ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၿပီး ျပည္တြင္းရွိ Eden Group ႏွင့္ ပူးတြဲ တည္ေဆာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ေပသည္။

ႏိုင္ငံ၏ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာေနေသာ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၏ လိုအပ္ခ်က္ ကို ျဖည့္ဆီးေပးရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိေရး သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရ၏ စြမ္းအင္ က႑ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားကို ဂ်ပန္တို႔အား ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္လာေနမႈကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဖယ္ထုတ္လိုက္ႏိုင္ျခင္း ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေရး အႏွစ္သာရမ်ား လည္း ပါဝင္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

စြမ္းအင္က႑တြင္သာ မဟုတ္ေသး၊ မည္သို႔မွ် ထင္မထားေသာ တိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ႀကီးတခုအား ျပည္သူမ်ား တအံ့တဩ သိရွိလာခဲ့ၾကျပန္ပါသည္။ ဤသည္က ျမန္မာမွ ပထမဆုံး ၿဂိဳလ္တု ကို ကိုယ္ပိုင္ လႊတ္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ဆိုေသာ သတင္းႀကီး ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာကဲ့သို႔ စီးပြားေရးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးဟု သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းရွိ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီရွား ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပင္ ဖားခုန္သလို အမွီလိုက္ႏိုင္လာသည့္ အျဖစ္ကို အဘယ္သူသည္ မအံ့ဩပဲရွိအံ့မည္နည္း။ ထို႔ျပင္ အာရွ ကိုးႏိုင္ငံမွ အနာဂတ္တြင္ စုေပါင္း လႊတ္တင္ ထားလာမည့္ super constellation ေခၚသည့္ ၿဂိဳလ္တု အစုအေဝးႀကီးထဲသို႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ တန္းတူ ရည္တူ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ထံမွ ရရွိလာမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏို႔သက္ခံ စို႔ေနစရာလည္း မလိုေတာ့ေပ။

ျမန္မာတို႔ လႊတ္တင္မည့္ ၿဂိဳလ္တုကား နာဂစ္လို သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုးႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ တိုင္ဖုန္း၊ ေျမငလ်င္ႏွင့္ ျမစ္ေရႀကီးမႈ အႏၲရာယ္ မ်ား ကို ႀကိဳတင္သိရွိ ေထာက္လွမ္းရန္ အတြက္ ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သုံးစြဲမႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး ေျမျပင္ အေနအထား ေျပာင္းလဲလာမည့္ အေရး၊ သီးႏွံမ်ား ထြက္ရွိႏိုင္မည့္ အလားအလာ ႏွင့္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ႏိုင္မႈ မ်ားကို ႀကိဳတင္ ေထာက္လွမ္းႏိုင္မည္ လည္း ျဖစ္၍ ကုန္က်ေငြ ထက္ မ်ားစြာ ကာမိေစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက အားတက္သေရာ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ပညာေရး က႑တြင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည့္ ျပယုဒ္အျဖစ္ အဆိုပါ ၿဂိဳလ္တု အား လႊတ္တင္ရန္ တီထြင္ ႀကံဆလာသူမ်ားသည္ မိတၳီလာ ၿမိဳ႕အနီးရွိ ျမန္မာ ေလေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ၾကရေပမည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဂ်ပန္တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ မိမိတို႔ဖာသာ လႊတ္တင္မည္လည္း ျဖစ္သျဖင့္ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္ျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ နည္းပညာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကို တစစီခြာခ်ရန္ ႀကံစည္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ လႊတ္တင္မည့္ ေဒၚလာ ၁၆ သန္းတန္ ၿဂိဳလ္တုငါးလုံး၏ တခုစီ အေလးခ်ိန္ကား ကီလို ၁၀၀ မွ် သာ ရွိၿပီး ငါးႏွစ္ တႀကိမ္ လႊတ္တင္သြားၾကမည္လည္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၿဂိဳလ္တုမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား အျပင္ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မ်ား ေဖၚေဆာင္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာျခင္း ႏွင္ တရားမဝင္ သတၱဳ တူးေဖၚေနမႈ မ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး ႏိုင္ရန္ တဆင့္တက္လာေသာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားလာမႈႀကီး၏ တစိတ္တပိုင္း အျဖစ္ ထင္ဟပ္ေစခဲ့ျပန္သည္။

တိုက္ဆိုင္လွစြာ ထိုေန႔မွာပင္ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆီးရန္ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလုံး တူးတူးခါးခါး ဆန႔္က်င္ေနသည့္ ျမစ္ဆုံဆည္ တည္ေဆာက္ေရး အား ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းၿပီး စတင္ၾကပါရန္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ေထာက္ခံမႈ ရလိုရျငား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ၎တို႔၏ သေဘာထား အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းလာသည့္ မယုံႏိုင္စရာ သတင္းဆိုးႀကီးအား ျပည္သူမ်ား သိရွိခဲ့ၾကရျပန္သည္။ အဆိုပါ ဆည္ႀကီးသာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါက ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီး၏ ေရစီးဆင္းမႈကို တ႐ုတ္တို႔ လုံးဝထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံ လုံၿခဳံေရး အား ႀကီးမားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္လာမည့္ အေရးကိုပင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ျခင္း မရွိေအာင္ ျဖစ္လာေနသည့္ အဆိုပါ ပါတီႀကီး သာ အာဏာရသြားမည္ ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ မေတြးဝံ့စရာ ပင္ ျဖစ္သည္။

၎တို႔အဖို႔ က ေဟာင္ေကာင္အေပၚ တ႐ုတ္၏ လုပ္ရပ္ကို အထင္တႀကီး ရွိလာၾကသည္ႏွင့္အမွ် မိမိတို႔ အာဏာ တည္ၿမဲေရး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားကို ထင္သလို ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္သြားႏိုင္ေရး တြင္ တ႐ုတ္ဩဇာခံၿပီး အကာအကြယ္ ယူသြားႏိုင္ဖို႔ လုံးပမ္းလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ျမန္မာ ျပည္သူတိုင္းက အဆိုပါ အေရးအား ကာကြယ္ရန္ မိမိတို႔ အခြင့္အေရးကို လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ တြင္ အျပည့္အဝ အသုံးခ်ၾကေတာ့မည္လည္း ျဖစ္သည္။

(လွစိုးေဝ)

Facebook Comments

Burmese Online News