မီတာ ခ ယူနစ္ ႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံ ေတာ့မည္

မီတာ ခ ယူနစ္ ႏႈန္းထားမ်ား ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံ ေတာ့မည္

မီတာခ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ျပေျပာ ဆိုမႈမ်ားရွိလာ သျဖင့္ ေအာက္တို ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ေအာက္ပါႏႈန္းထား အတိုင္း ျပင္ဆင္ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

1 ယူနစ္မွ 50 ယူနစ္အထိ တစ္ယူနစ္လၽွင္ 50 က်ပ္ႏႈန္း

51 ယူနစ္မွ 100 ယူနစ္အထိ တစ္ယူနစ္လၽွင္ 60 က်ပ္ႏႈန္း

101 ယူနစ္မွ 150 ယူနစ္အထိ တစ္ယူနစ္လၽွင္ 70 က်ပ္ႏႈန္း

151 ယူနစ္မွ 200 ယူနစ္အထိ တစ္ယူနစ္လၽွင္ 80 က်ပ္ႏႈန္း

201 ယူနစ္မွ 500 ယူနစ္အထိ တစ္ယူနစ္လၽွင္ 100 က်ပ္ႏႈန္း

501 ယူနစ္မွ 900 ယူနစ္အထိ တစ္ယူနစ္လၽွင္ 120 က်ပ္ႏႈန္း

900 ယူနစ္အထက္ တစ္ယူနစ္လၽွင္ 150 က်ပ္ႏႈန္း

Source: Dr. Mya Wut Yee Page မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Source: Dr. Mya Wut Yee Page မှကူးယူဖော်ပြသည်။

Facebook Comments

Burmese Online News