ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚ လူ(၂)ဦး ေသဆုံးမႈသတင္း အျပည္႔အစုံ

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚ ေကဘယ္ကားတပ္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမား လင္မယားႏွစ္ေယာက္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၾကာသပေတးေန႔ ညကဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚတြင္ လၽွပ္စီးလက္ မိုးႀကိဳးပစ္၍ လၽွပ္စစ္မီးပ်က္သြားၿပီ မိမိတို့ေနထိုင္ေသာ အခန္းမီးလင္းနိုင္ရန္အတြက္ အခန္းအတြင္းရွိ မီးစက္ႀကီးကိုနိုးကာ လၽွပ္စစ္မီးမ်ားတပ္ဆင္ရာမွ လင္မယား၂ေယာက္ႏွင့္ အခန္းအတြင္းရွိေခြးတစ္ေကာင္ပါ ဓာတ္လိုက္ၿပီး ေသဆုံးသြားၾကပါသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေတာင္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္စစ္ေဆးရာ အခန္းအတြင္းသံမံတလင္း အစိုဓာတ္ႏွင့္ မီးႀကိဳးစျဖင့္ ထိေနသည္ကိုေတြ႕ရွိသည္။

 

ထိုလင္မယား၂ ေယာက္သည္ အခန္းအားပိတ္ထား၍ အျပင္မွလူမ်ားကမျမင္ရေပ။

ေခြးေသေကာင္မွ ပုတ္နံထြက္လာသျဖင့္ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚလုပ္အားဒါနျပဳအဖြဲ႕ (တစ္ဘက္ ၅၀၀ အဖြဲ႕)မွ ၂၆-၇-၂၀၂၀ေန႔ နံနက္ေတာင္ေပၚသို႔ တက္လာစဥ္ေတာင္ေပၚရွိတာဝန္ရွိ သံဃာတစ္ပါးအားေလၽွာက္တင္၍ နံေနေသာအနံ့အားရွာေဖြၾကရာ အခန္းအတြင္း လင္မယား၂ေယာက္ ႏွင့္ ေခြးတစ္ေကာင္ပါေသဆုံးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
(ေသဆုံးသူအမ်ိဳးသမီးမွာ ကိုယ္ဝန္ ၅ လရွိၿပီ ေခြးေသအားေတာင္ေပၚတစ္ေနရာတြင္ ျမႇပ္ႏွံေပးလိုက္ပါသည္။)

အေလာင္းအား ေတာင္ေပၚမွ ေတာင္ေအာက္အထိေရာက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီသယ္ဆင္းေပးၾကေသာ ဘားအံၿမိဳ့နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမွုကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား လူမွုကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးခဲ့ၾကသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးအထူးပင္တင္ရွိပါသည္။

စားစရာ အခ်ိဳရည္ႏွင့္ ေရသန္႔မ်ားအားလွူဒါန္းေပးေသာ ေစတနာရွင္မ်ားကိုလည္းေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

သတင္းဓါတ္ပုံ-မိုးထက္ျမင္႔

Facebook Comments

Burmese Online News