ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဧရိယာထက္ဝက္ခန္႔ ေရနစ္ျမႇဳပ္ေန၊ ေရေဘးေၾကာင့္ ၁၁၉ ဦး ေသဆုံး

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ဧရိယာထက္ဝက္နီးပါး ေရနစ္ျမႇဳပ္ေနၿပီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တုံ႔ျပန္ေရးညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈဗဟိုဌာန၏ ေန႔စဥ္ေရေဘးအေျခအေနအစီရင္ခံစာအရ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေနာက္ပိုင္း ေရေဘးေၾကာင့္ ခ႐ိုင္ ၆၄ ခုအနက္ ခ႐ိုင္ ၂၁ ခုတြင္ လူ ၁၁၉ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ေသဆုံးသူမ်ားအနက္ ၉၆ ဦးမွာ ေရနစ္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၁၃ ဦးမွာ ေႁမြကိုက္ခံရ၍ေသဆုံးခဲ့ကာ ရွစ္ဦးမွာ မိုးႀကိဳးပစ္ ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ တစ္ဦးမွာ ဝမ္းေရာဂါေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

More Than One Million People Stranded by Flooding in Bangladesh ...

ျပည္သူ ၅ သန္းနီးပါး ေရေဘးသင့္ခဲ့ၿပီး မိသားစုေပါင္း အမ်ားအျပား အိုးအိမ္စြန႔္ခြာခဲ့ရေၾကာင္း ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားေဘးအႏၲရာယ္တုံ႔ျပန္မႈ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဗဟိုဌာန (NDRCC) က ျပဳစုေစာေန႔အလိုက္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အေျခအေန အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ခ႐ိုင္ ၆၄ ခုအနက္ ခ႐ိုင္ ၃၁ ခုတြင္ ျပည္သူ ၄၃၇၈၇၃၂ ဦ ေရေဘးသင့္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ား၊ လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ အေဝးေျပးလမ္းမ ႀကီးမ်ား ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

Torrential rain produces severe flooding in India, strands over ...

ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္ေနာက္ပိုင္း အဓိကျမစ္ႀကီးမ်ား ျမစ္ေရလွ်ံခဲ့ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေျမဧရိယာ အမ်ားအျပား ေရနစ္ျမႇဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ုပ္သံသတင္းမ်ားက ျပသခဲ့သည္။ အိႏၵိယနယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ရွိ ေတာင္ ကုန္းမ်ားမွ တစ္ဟုန္ထိုးစီးဆင္းလာေသာေရမ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ေရေဘးအေျခအေနကို ပို၍ ဆိုး႐ြား ေစခဲ့ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ကယ္ဆယ္ေရးကိရိယာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးရန္ႏွင့္ ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ ရန္ ေဘးအႏၲရာယ္တုံ႔ျပန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ႀကီး အန္နာမူရာမန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါေဘး ႀကဳံေတြ႕ေနရခ်ိန္တြင္ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရေဘးကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းေရး အသင့္အေနအထား ဆက္လက္ထားရွိရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ခ္ဟာစီနာက တာဝန္ရွိသူ မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

 

Assam Devastated by Floods Again – The Diplomat

ကိုးကား ။ ။ ဆင္ဟြာ

Facebook Comments

Burmese Online News