အိႏၵိယတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို အိုင္အက္စ္ အဖြဲ႕အားေပး

နယူးေဒလီ၊ ဇူလိုင္ ၂၇

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူျမင့္တက္ေနခ်ိန္ အိုင္အက္စ္ဟုကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္မွတ္ ထားသည့္ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕က ႏိုင္ငံတြင္းဗိုင္းရပ္စ္ျဖန္႔ျဖဴးၿပီး ႏိုင္ငံကိုတိုက္ခိုက္ရန္ ေထာက္ ခံသူမ်ားကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

သူတို႔သတင္းမ်ားကိုျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ Voice of Hind မဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မယုံၾကည္သူမ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းရန္ေျခလွမ္းျပင္ထားသင့္ေၾကာင္း မဂၢဇင္းကေဖာ္ျပသည္။ မဂၢဇင္း၏အလုံပိတ္ကန္႔သတ္ကာလတည္းျဖတ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ “ယုံၾကည္သူမ်ား ၿမဲၿမဲရပ္တည္သည္။ မယုံၾကည္သူမ်ားက်ဆုံးရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။” ဟု မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ေဖာ္ျပသည္။ ထိုမဂၢဇင္းတြင္ပင္ တာဘလီဂီဂ်ာမားတ္အစၥလာမ္ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ ေမာ္လာနာ ဆာဒ္ႏွင့္ ဂိုဏ္းတို႔က မြတ္ဆလင္မ်ား ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္သယ္ေဆာင္သူျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

ISIS Coronavirus Directives: Do 'Not Enter the Land of the ...

စာမ်က္ႏွာ ၁၇ မ်က္ႏွာပါ မဂၢဇင္းတြင္ ေနရာယူထားေသာရဲသားမ်ားကို ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေစရန္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို တိုက္တြန္းထားၿပီး မယုံၾကည္သူမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ကူးစက္ေစရန္ ျဖန္႔ျဖဴးၾကေရးလည္း တိုက္တြန္းထားသည္။

ISIS thrives in Covid-19 shadows in Philippines - Asia Times

Ref : Islamic State encourages muslims to spread Coronavirus in India

#PeopleMedia

Facebook Comments

Burmese Online News