ကိုးကန႔္မင္းသမီး ( သို႔ ) ျမန္မာျပည္၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ဘိန္းရာဇာ စစ္ဘုရင္မ

ေအာ္လယ္ ယန္ (တ႐ုတ္: 楊金秀; ပင္ရင္: Yáng Jīnxiù; Yang Kyin Hsiu, နာမည္ေျပာင္ Miss Hairy Legs) သည္ ကိုးကန႔္ေစာ္ဘြား Sao Edward Yang Kyein Tsai ၏ႏွမျဖစ္ၿပီး ဘိန္းဘုရင္မတစ္ဦး အျဖစ္လူသိမ်ားထင္ရွားသူျဖစ္သည္။

Olive Yang ကို ၂၄ ဇြန္ ၁၉၂၇ တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူသည္ လားရွိုးၿမိဳ႕ရွိ Guardian Angel ကြန္ဗင့္ေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ (Olive’s Boys ဟု နာမည္ေျပာင္ရေသာ) ကိုးကန႔္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး နယ္စပ္ ဘိန္းကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏တပ္ဖြဲ႕သည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ အၿပီးမွ ၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းအထိ ကိုးကန႔္ေဒသ၏ ဘိန္းကုန္သြယ္ေရးကို စိုးမိုးထားနိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၌ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား ရႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ Olive Yang သည္ တ႐ုတ္ျဖဴ ကူမင္တန္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေ႐ႊႀတိဂံ (အေရွ႕ေတာင္အာရွ)ေဒသ ဘိန္းကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို စတင္ခဲ့သည္။

သူသည္ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၅၀ အထိ Tamaing မင္း၏သား Twan Sao Wen ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး Duan Jipuဟူေသာ သားတေယာက္ရခဲ့သည္။ Duan Jipu သည္ ခ်င္းမိုင္, ထိုင္းနိုင္ငံ တြင္ ဆရာတဦးျဖစ္သည္။

၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္လည္မ်ား အထိ Olive Yangသည္ ကိုးကန႔္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ တပ္မႉးအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့သည္။ သူသည္ ဘိန္းကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေ႐ႊကုန္သြယ္ေရးတို႔တြင္ ထင္ရွားသူတဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ တြင္ သူႏွင့္ သူ႕အကို ရန္ကုန္မွ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္သူ Jimmy တို႔ကို ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဖမ္းဆီးသည္။ ဖမ္းဆီးရျခင္းမွာ ကိုးကန႔္ေဒသအာဏာရယူထားမႈကို ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ကို႔ကန႔္ေဒသကို ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ျဖစ္သည္။ သူ႕ကို အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ တြင္အက်ဥ္းခ်ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၈ တြင္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။Yang သည္ လိင္တူ၊ လိင္ကြဲစုံမက္သူ တစ္ဦးျဖစ္လူသိမ်ားခဲ့ၿပီး အဆိုေတာ္၊ မင္းသမီးအမ်ားအျပားႏွင့္ သတင္းထြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္မွာေတာ့ Yangသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ခင္ၫြန႔္ မွကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

သတင္းမ်ားအရ Yang သည္ အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ သူမ၏ ေနာက္ဆုံးႏွစ္မ်ားကို သီလရွင္အျဖစ္ကုန္ဆုံးခဲ့သည္။ နာတာရွည္နာမက်န္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ကိုးကန႔္ေဒသတြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ အသက္ ၉၀တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

缅甸最大女毒枭,4岁玩枪嚣张跋扈被人称为“女皇”,活到90岁

From – Myanmar Wikipedia

Facebook Comments

Burmese Online News