ျမန္မာျပည္က ေထြအုပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေျပာၿပီ

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ အေရးႀကီးသည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို လူတိုင္းသိေသာ္လည္း ေကာင္းေသာသိျခင္းျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။ ယင္းအျပင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားသည္ အဂတိ တရားေလးပါးကင္းရွင္းပါက ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ တာဝန္အေပၚ ဂုဏ္ယူရန္ႏွင့္ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြက္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ထမ္းေဆာင္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ယုံၾကည္အားကိုး လာပါက ႏိုင္ငံ၏စနစ္ ေကာင္းသည္၊ မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ ပါတယ္လို႔ အတိုင္ပင္ခံက ေျပာၾကားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အတိုင္ပင္ခံက လာမယ့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။ ကိုဗစ္ကာလမွာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပႏိုင္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာျဖစ္သလို မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြအားလုံး မဲေပးေအာင္နဲ႔ မဲေပးႏိုင္ေအာင္ကူညီဖို႔လိုအပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္နဲ႔ညႇိႏႈိင္းဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔လည္း အတိုင္ပင္ခံကဆိုပါတယ္။ လက္ရွိ COVID-19 ကာလအတြင္း အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အတြက္မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး မွန္မွန္ကန္ကန္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း အတိုင္ပင္ခံက ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥအတြက္ စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈ အနည္းငယ္ရွိတာဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Foreign Minister Aung San Suu Kyi Visits Japan, Seeking Investment

Facebook Comments

Burmese Online News