ရခိုင္ျပည္နယ္ COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆးပစၥည္းမ်ားလႉဒါန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလႉရွင္ မ်ားက ေဆးပစၥည္းမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန သို႔ လႉဒါန္းခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ COVID-19 ကာကြယ္၊ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳႏွင့္ က်န္း မာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အသုံးျပဳရန္ အတြက္ အလႉရွင္မ်ားက ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ လႉဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ Sea Lion Co.Ltd မွ က်ပ္သိန္း ၂,၆၀၀ တန္ဖိုးရွိ တစ္ကိုယ္ ေရေရာဂါကာကြယ္ေရး ဝတ္စုံ (PPE) တစ္ေသာင္းစုံႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ တန္ဖိုးရွိ ခြဲစိတ္ခန္းသုံး ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း အခုေရ တစ္သိန္းတို႔ကို လႉဒါန္းခဲ့သည္။

အလားတူ Myanmar Multispeciality Physicians Global Alliance (MMPGA) က အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း တန္ဖိုးရွိ တစ္ကိုယ္ေရေရာဂါ ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံ ၅၀၀ စုံတို႔ကို လႉဒါန္းခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တို႔ တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္မွ ၂၄ ရက္ နံနက္အထိ COVID-19 လူနာ ၇၂ ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေတြေဆး႐ုံ ႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အျခားေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ေရာဂါကာကြယ္ ေရးဝတ္စုံမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲနမူနာရယူ ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို အလုံအ ေလာက္ပံ့ပိုးထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန မွ သိရွိရသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနလက္ ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနအသီးသီးမွ ဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳ ၂၄ ဦးတို႔သည္ ယင္းျပည္နယ္သို႔ ၾသဂုတ္၂၃ ရက္က ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ သည္။

Ref ; 7Day

Facebook Comments

Burmese Online News