ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းစံထားမ်ား ျပည့္မီသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမဟုတ္၊ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတားအဆီးကို ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းစံထားမ်ား ျပည့္မီသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမဟုတ္‌ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတားအဆီးကို ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ျဖစ္‌ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ ယေန႔(စက္တင္ဘာ ၁၈) နံနက္ပိုင္းတြင္ Chair NLDအမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွ တစ္ဆင့္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Image may contain: 1 person

“NLD က ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းဟာ ျပည္သူရဲ႕ယုံၾကည္မႈေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ စြန္႔စားခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မ ဒီလိုေျပာရတာက၊ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ၊ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းစံထားေတြ ျပည့္မီတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တိုင္း၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရွိၿပီး၊ က်န္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကေတာ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အစိုးရတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ဖို႔ ဒီ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အတားအဆီးကို NLD က ျဖတ္ေက်ာ္ရပါမယ္။ စတင္ထားတဲ့ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မဲ့ အစိုးရဖြဲ႕စည္းဖို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေနရာအမ်ားစုရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေနရာမ်ားကိုသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိေတာ့၊ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ေနရာေတြရဲ႕ အနည္းဆုံး ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေအာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

Myanmar's 2020 Elections and Conflict Dynamics | United States Institute of  Peace

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။ “ဒီလို လိုအပ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြ တြက္ခ်က္မေနရေအာင္ ကြၽန္မက ျပည္သူေတြကို အႀကံျပဳ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာကေတာ့၊ NLD ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာ ေအာင္ႏိုင္ေရးကိုသာ ဦးတည္ၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ ကြၽန္မတို႔ ပါတီကို မဲေပးၾကပါ။ မဲတစ္ခုခ်င္းဟာ မျဖတ္ႏိုင္တဲ့ တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ မဲတစ္ခု မွန္ကန္စြာေပးျခင္းဟာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးရဲ႕ တာဝန္ေက်မႈကို ျပသသလို၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးရဲ႕ အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားျခင္း ကိုလည္း ထင္ရွားေစပါတယ္။ မဲေပးေထာက္ခံဖို႔ ေတာင္းခံတဲ့အခါ၊ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ႏိုင္ငံ့အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့လဲလို႔ သိခ်င္တာေတြ ရွိမွာပါ။ ဒီကိစၥကို ယခုလို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေျပာရတဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ျပည့္စုံေအာင္ ေျပာဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အေသးစိတ္ကို Chair NLD Facebook Page ေပၚမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ပါတီရဲ႕ မူဝါဒ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း ၂၀၂၀ မွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

Image may contain: 1 person

NLDအစိုးရသည္ အမ်ိဳသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနကို ထူေထာင္ၿပီး ႏွစ္ရွည္လေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဒုကၡေပးခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးမ်ား ၿငိမ္းေအးေစေရး၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို လက္နက္နည္း၊ အၾကမ္းဖက္နည္းတို႔ႏွင့္ ေျဖရွင္းသည့္ ႏိုင္ငံေရး ဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

3 years later, US pressed to declare Rohingya crisis 'genocide,' hold  Myanmar accountable - ABC News

“ညီၫႊတ္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုသလို၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ညီၫႊတ္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံမွာ က်င့္သုံးေနတဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ကာလ၊ ေဒသနဲ႔ ဆီေလ်ာ္ၿပီး မွန္ကန္သင့္ျမတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒေတြထဲမွာ ဦးေသွ်ာင္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံ့ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ ကြၽန္မတို႔အားလုံး ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီေစဖို႔ ကြၽန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ စၿပီးႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအထိ ေအာင္ျမင္တဲ့အဆင့္ မေရာက္ခဲ့ေပမဲ့၊ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့ျပည္သူမ်ား သိခြင့္ရႏိုင္ခဲ့တာကို ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ရပ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ ယူဆပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေရးမွာ အတြင္းရန္သာမက၊ အျပင္ရန္ကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားရပါတယ္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ သိသာထင္ရွားတဲ့ အရာမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ၿခံစည္း႐ိုး တံတိုင္းႀကီး လိုပါ”

” ဒါ့အတြက္ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရက က်ပ္ ဘီလီယံ (၂၀) ခ်ထား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီထက္ ပိုမိုခက္ခဲနက္နဲတဲ့ လုပ္ငန္းကေတာ့ မျမင္ႏိုင္တဲ့၊ ႐ုပ္လုံးမေပၚတဲ့၊ ႏိုင္ငံတကာေရးရာနယ္ပယ္မွာ ကြၽန္မတို႔ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူအမ်ား သိတဲ့အတိုင္းပါ၊ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက စတင္ခဲ့တဲ့ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္း၊ ဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ လုံးပန္းရာမွာ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ နားလည္မႈ၊ စာနာမႈနဲ႔ ကူညီတာေတြထက္၊ ေဝဖန္ ဖိအားေပးမႈေတြသာ မ်ားပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတာလဲ။ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ဂဃနဏ သိသူမ်ား၊ သိခ်င္သူမ်ား နည္းပါးလို႔ လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းပါးရတဲ့ အေၾကာင္းခံကေတာ့ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံအေၾကာင္း တကယ္ ေလ့လာသိရွိခ်င္သူေတြ နည္းပါးလို႔ပါပဲ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔ဇာတ္စင္ေပၚမွာ အေရးပါ၊ အရာေရာက္တဲ့ အဆင့္မွာ မရွိလို႔ပါပဲ။ အေရးပါအရာေရာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အရင္းအျမစ္ေတြ မရွိလို႔ပါပဲ။

Image may contain: 1 person

“ငါတို႔ႏိုင္ငံက သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ေတြ၊ သစ္ေတာေတြ၊ သတၱဳေတြ၊ ရတနာေတြနဲ႔ ေပါႂကြယ္ဝေနပါတယ္။” လို႔ အခ်ိဳ႕က ေစာဒက တက္ၾကပါ လိမ့္မယ္။ ဒီလို အရင္းအျမစ္ကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြဆိုတာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ အရင္းအျမစ္၊ တရားဥပေဒကေပးတဲ့ လုံၿခဳံမႈ အရင္းအျမစ္၊ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရင္းအျမစ္နဲ႔ အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္တဲ့ ပညာ၊ က်န္းမာ၊ စိတ္ဓါတ္ ျမင့္မားတဲ့ ျပည္သူလူထု အရင္းအျမစ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရင္းအျမစ္ေတြ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ တြယ္တဲ့အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ျပည္သူရဲ႕ ယုံၾကည္ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ NLD အစိုးရ ဆက္လက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခ်င္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No photo description available.

News Watch

Facebook Comments

Burmese Online News