ရန္ကုန္ရွိ COVID-19ကုသေရးဌာနသစ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေဆးဘက္ပညာရွင္ ၁၅ဝခန႔္ေခၚယူထား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ COVID-19 ကုသေရးဌာနသစ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွ ေဆးဘက္ပညာရွင္ ဦးေရ ၁၅ဝခန႔္ကို ေခၚယူထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန သတင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တြင္ COVID-19 အတည္ျပဳလူနာမ်ား မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကုသေရးဌာနမ်ားကို ေဖာင္ႀကီးအျပင္ သုဝဏၰ၊ ဒဂုံ(ဆိပ္ကမ္း)၊ လွိုင္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ စသည္တို႔တြင္ ကုသေရးဌာနအသစ္ ၁၀ ခုအထိ တိုးခ်ဲ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ထို႔အတူ အဓိကေဆး႐ုံႀကီး ေလးခုတြင္လည္း ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ ယာယီကုသေဆာင္မ်ား ထပ္တိုးထားရွိမည္ျဖစ္ကာ ျပင္ဆင္ေနေသာ ကိုဗစ္ကုသေရးေနရာမ်ားတြင္ လူနာ ဦးေရ ၄၅၀၀ ခန႔္ကုသေပးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

MyanmaPlatform

Facebook Comments

Burmese Online News