ကိုဗစ္ ၁၉ ကာလဆြမ္းအခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၂၄ ေက်ာင္းကိုေန႔ဆြမ္းကပ္လႉခဲ့တဲ့ ခ်စ္သုေဝ

သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်စ္သုေဝနဲ႕ လင္းလင္းတို႔ရဲ႕ ေခတ္သစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းကေန ကိုဗစ္ ၁၉ ကာလ ဆြမ္းခက္ခဲေနတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း ၂၄ ေက်ာင္းကို ေန႕ဆြမ္းပို႔ကာကပ္လႉခဲ့တယ္လို႔ ခ်စ္သုေဝက အသိေပးထားပါတယ္။

ေခတ္သစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းကေတာ့ ကိုဗစ္ ၁၉ စတင္ျဖစ္စဥ္ကတည္းက က်န္းမာေရး၊ စားေသာက္ေရး အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြကို လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ကူညီေပးေနတာ အားလုံး အသိပဲျဖစ္မွာပါ။

လက္ရွိမွာေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၂၄ ေက်ာင္းမွာ ရွိတဲ့ သံဃာေတာ္အပါး၂၀၈ ပါးအတြက္ ေန႕ဆြမ္းေတြကို လိုက္လံ ကပ္လႉေနတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ခ်စ္သုေဝ ကမွ်ေဝ ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

“COVID-19 ကာလမွာ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမ်ားရပ္နားထားသလို ဆြမ္းခံထြက္ျခင္း မ်ားမျပဳလုပ္ၾကတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ား အတြက္ ဆြမ္းအခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခက္အခဲအတြက္ ေခတ္သစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ (၇) က္သားသမီးမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အိမ္ေတာ္ရာတိုက္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (၂၄) ေက်ာင္းရွိ သံဃာေတာ္ (၂၀၈) ပါးအတြက္ ေန႕ဆြမ္းလႉျဖစ္ခဲ့တယ္။ျပဳခဲ့ရေသာ ကုသိုလ္အစုစုကို (၇) ရက္သားသမီးမ်ားထပ္တူရရွိၾကပါေစ။ေရာဂါကပ္ဆိုးႀကီး ကိုလည္း အျမန္ဆုံးေက်ာ္လႊားနိုင္ပါေစ” လို႔ ခ်စ္သုေဝ က ဆိုထားပါတယ္။

Photo Credit-CTW

Facebook Comments

Burmese Online News