လူမႈဖူလုံေရးေၾကးသြင္းထားတဲ့ အလုပ္သမားေတြ လစာရဲ႕ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေၾကးရမည္

ရန္ကုန္တိုင္းထဲမွာရွိတဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ လုပ္ငန္းဌာေတြက လူမႈဖူလုံေရးမွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်လုပ္ခ တစ္လစာရဲ႕ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေထာက္ပံ့သြားမယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက အမိန႔္ေၾကာ္ျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

Stay at home အစီစဥ္မွာ အက်ဳံးဝင္တဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ လုပ္ငန္းဌာနေတြမွာရွိတဲ့ အာမခံ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၁(ခ)(၂) နဲ႔ နည္းဥပေဒ ၁၃၆(ခ) တို႔အရ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၁(ခ)(၂)အရ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မႀကဳံေတြ႕ခင္ ထည့္ဝင္ေၾကးေငြ အနည္းဆုံး (၃၆) လေပးသြင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဘးႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ေန႔မတိုင္ခင္ တစ္ႏွစ္အတြင္းပွ်မ္းမွ် လုပ္ခတစ္လစာရဲ႕ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈခံစားခြင့္နဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ကေထာက္ပံ့တဲ့ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြခံစားခြင့္ရရွိမယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဥပေဒအရ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေျခာက္လပိုင္းမတိုင္ခင္(၃၆)လစာ လူမႈဖူလုံေရးေၾကးေပးသြင္းထားတာမရွိေပမဲ့ ၂၀၂၀ ဇြန္လအထိ လူမႈဖူလုံေရးေၾကးသြင္းၿပီး စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္အထိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူေတြကိုလည္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြေထာက္ပံ့ေငြရရွိႏိုင္ဖို႔ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕မွာ အက်ဳံးဝင္မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ ပုဂၢလိကပိုင္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံလုပ္ငန္းအလုပ္ရွင္ ဒါမွမဟုတ္အလုပ္ရွင္ကိုယ္စား တာဝန္ရွိသူေတြက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လူမႈဖူလုံေရး႐ုံးေတြကို ဒီေန႔ကစၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကုန္ၾကမ္းယူကုန္ေခ်ာေပးေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ လက္ခစားလုပ္ငန္း (CMP) စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံေတြမွာ လုပ္ေနတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ စက္တင္ဘာလ(၂၄) ရက္ကေန ေအာက္တိုဘာ(၇)ရက္အထိ အလုပ္မသြားဖို႔ စက္တင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

Facebook Comments

Burmese Online News