သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ Fortune Plaza Expo ခန္းမကို COVID-19 လူနာ ၁၀၀၀ ထိကုသႏိုင္မည့္ ယာယီေဆး႐ုံ ျပဳလုပ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ Fortune Plaza Expo ခန္းမကို COVID-19 လူနာ ၁၀၀၀ ထိ ကုသႏိုင္မည့္ ယာယီေဆး႐ုံ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ေျပာသည္။

“Forturne Plaza Expo ခန္းမ ကို ခုတင္(၁၀၀၀)ဆံ့ယာယီေဆး႐ုံအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ Excellent Fortune Development Group ဥကၠဌ ဦးစိုင္းမ်ိဳးဝင္းက လႈဒါန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြအတြက္ လိုအပ္တာေတြ သုံးစြဲဖို႔လည္း က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ကိုလည္း မတည္လႉဒါန္းခဲ့တယ္”ဟု ယင္းကေျပာသည္။

ယင္းယာယီ ေဆး႐ုံတြင္ Volunteer အျဖစ္ We Love Yangon ကေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေဆး႐ုံအျဖစ္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ကို တစ္ပတ္ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယခုအခါ Forturne Plaza တြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာႏွင့္ အခန္းဖြဲ႕ျခင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Pyi Myanmar

Facebook Comments

Burmese Online News