ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလက ဆက္ခံရသည့္အေမြကို ေလးႏွစ္အတြင္းအၿပီးေျဖရွင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဆက္ခံရသည့္အေမြသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလက က်န္ခဲ့သည့္ အေမြျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းအေမြမ်ားကို ေလးႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ေျဖရွင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ နားလည္မႈနည္းနည္းေပးေစလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ကာ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးႏွင့္ အျမန္ဆုံးႀကိဳးစားေနၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈျမန္ဆန္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူလူထုက နားလည္မႈနည္းနည္းေပးေစခ်င္တယ္။ ကြၽန္မတို႔ဆက္ခံရတဲ့အေမြဆိုတာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အေမြျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလက က်န္ခဲ့တဲ့အေမြ ဆက္ခံရတဲ့အေမြျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို ေလးႏွစ္အတြင္း ၿပီးေအာင္ေျဖရွင္းပါဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကေတာ့ ကြၽန္မ႐ိုး႐ိုးသားသားပဲ ေျပာပါရေစ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးေနသည့္ ေနရာမ်ားအေနႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ကဲ့သို႔ သဘာဝအေျခအေနခက္ခဲသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈေႏွးေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥပမာေပးေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းကလည္း ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔သို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ကာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။

#ဒဗြိဳက္စ္

Facebook Comments

Burmese Online News