အေမရိကန္သတင္းဌာနသုံးခုမွ သတင္းေထာက္မ်ားအားႏွင္ထုတ္မည္ဟု တ႐ုတ္ေၾကညာ

မတ္ ၁၈။ ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေမရိကန္နာမည္ႀကီးသတင္းဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ New York Times, The Washington Post ႏွင့္ The Wall Street Journal တို႔မွ သတင္းေထာက္မ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ အေမရိကန္ရွိ အစိုးရပိုင္မီဒီယာမ်ား၌လုပ္ကိုင္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု ဝါရွင္တန္ကဆုံးျဖတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ဖိႏွိပ္မႈကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားအေပၚ အႀကီးမားဆုံးဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က Covid-19 ကို တ႐ုတ္ဗိုင္းရပ္စ္ ဟုေခၚေဝၚသုံးစြဲခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ အင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကို႐ိုနာကပ္ေရာဂါအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေနခဲ့ၾကသည္။

Image result for donald trump

သတင္းဌာနသုံးခုမွ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ၁၀ ရက္အတြင္း ေပးရန္ႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဟာင္ေကာင္နဲ႔ မကာအိုတို႔၌လည္း သတင္းရယူႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္၌ ပါရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း (FCCC) ၏အဆိုအရ လက္ရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အေမရိကန္သတင္းေထာက္ အနည္းဆုံး ၁၃ ဦး ကို ႏွင္ထုတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Image result for FCCC China

အေမရိကန္ရွိ တ႐ုတ္မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အေမရိကန္တို႔က စည္းကမ္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ ဖိႏွိပ္ေနျခင္းကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လကလည္း Wall Street Journal မွ သတင္းေထာက္သုံးေယာက္ကို လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသည့္သတင္းမ်ား ေရးသားသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ေသးသည္။ အင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သတင္းေထာက္မ်ားကို သံတမန္ေရးရာနယ္႐ုပ္အျဖစ္ အသုံးခ်ေနမႈအေပၚ မည္သည့္ဘက္ကမွ အႏိုင္မရေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း (FCCC) က သတိေပး ေျပာဆိုလိုက္သည္။

Image result for wall street journal

#Mizzama

Facebook Comments

Burmese Online News