အရည္အခ်င္းရွိဝန္ထမ္းမ်ား ေရရွည္ခန႔္ထားႏိုင္ရန္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအခက္ေတြ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးအခက္အခဲက အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေရရွည္ထားႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ စစ္တမ္းတခုမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ႐ုံးတြင္းပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ႀကဳံေနရတဲ့ အႀကီးဆုံး အခက္အခဲက အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို လုပ္ငန္းမွာေရရွည္ထားႏိုင္ဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ အြန္လိုင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဝက္ဘ္ဆိုက္ JobNet က ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းမွာ ေျဖဆိုၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Image result for JobNet

ဒီစစ္တမ္းဟာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ရႈေထာင့္ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္ အတြက္ လိုအပ္တာေတြကို ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ေကာက္ယူထားတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္ရွာေဖြေနသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ ေခၚယူေနတဲ့ အလုပ္အကိုင္ရာထူးေတြအတြက္ အရည္အခ်င္းကိုက္ညီသူေတြရဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေနေပမယ့္ အလုပ္ရွာေနသူေတြရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးေတြ တိုးတက္လာတာကို ေတြ႕ရတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

#DVB

Facebook Comments

Burmese Online News