အီရန္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၁၃၀၀ နီးပါး ရွိလာ

အီရန္တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈေၾကာင့္ မတ္ ၁၉ ရက္၌ ၁၄၉ ဦး ထပ္မံေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း ၁၂၈၄ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာစဥ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ ႏွံ႔မႈကို အီရန္အစိုးရအဖြဲ႕၏ တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတဟက္ဆန္႐ိုဟာနီက ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကူးစက္မႈအေရအတြက္မွာ ၁၈၄၀၇ မႈအထိ ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယက်န္းမာေရးဝန္ႀကီး Alireza Raisi က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ခံထားရေသာ အီရန္၌ COVID- 19 ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈေၾကာင့္ အီရန္သည္ ဗိုင္းရပ္စ္စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ရာ တ႐ုတ္ၿပီးပါက တ႐ုတ္ျပင္ပ၌ လူေသဆုံးမႈအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအရ COVID-19 ေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးသူစာရင္းကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္မႈသည္ ေဒသတြင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ စာရင္းထုတ္ျပန္မႈထက္ အမ်ားအားျဖင့္ ေနာက္က်ေနခဲ့ကာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ား ေၾကညာေသာ ေသဆုံးသူအေရအတြက္ႏွင့္ ကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။

ယင္းအခ်ိန္တြင္ ပါရွန္ႏွစ္သစ္ကူးအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အက်ဥ္းသား ၁၀၀၀၀ ခန႔္အား ေစလႊတ္ေပးမည္ဟု တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနက မတ္ ၁၉ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Facebook Comments

Burmese Online News