ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူ (၅) ဦး ထပ္မံေတြ႕ရိွ၊ စုစုေပါင္း (၁၃၂) ဦး ရိွလာ

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

(၂၃-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီ

၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) ၏ (၂၃-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနတြင္ (ပထမအသုတ္) စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၈၂) ခု အနက္ (၅) ဦး ၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရၿပီး က်န္ (၇၇) ခုတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး မေတြ႕ရွိ (မေတြ႕ရွိ)ပါ။

၂။ (၂၃-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၁၃၂) ဦး ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

၃။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေရာဂါပိုးကင္းစင္သူ (၉) ဦး ရွိၿပီျဖစ္ကာ ၎တို႔အား ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ အသြားအလာ ဆက္လက္ကန႔္သတ္ထားရွိ ပါသည္။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၅)ဦးရွိပါသည္။

၄။ က်န္လူနာ (၁၁၈) ဦးအား သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ကုသမႈေပး လ်က္ရွိပါသည္။ ၎လူနာ (၁၁၈) ဦးအနက္ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံႀကီး တြင္ အထူးၾကပ္မတ္ ကုသမႈေပးလ်က္ရွိသူ (၂) ဦးႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပအထူးကုေဆး႐ုံတြင္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသမႈ ေပးလ်က္ရွိသူ (၁) ဦးရွိကာ က်န္ (၁၁၅) ဦး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္ လ်က္ရွိပါသည္။

၅။ ယေန႔ ပထမအသုတ္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၅)ဦးအား သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း၍ သီးျခားထားရွိကုသမႈေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ (၂၂-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၂၃-၄-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၁၀၇)ဦး ရွိပါသည္။

Ministry of Health and Sports, Myanmar

Facebook Comments

Burmese Online News