စင္ကာပူ (DDI Lab) က တြက္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ျမန္မာျပည္ ကိုဗစ္-၁၉ အဆံုးသတ္မယ့္ေန႕တဲ့

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုဗစ္-19 ဘယ္ေန႔ အဆုံးသတ္မလဲ။

စကၤာပူႏိုင္ငံ ဒီဇိုင္းႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (DDI Lab) Singapore University of Technology and Design (SUTD), Data-Driven Innovation Lab. က ထုတ္ျပန္ ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အရ ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃၁ ႏိုင္ငံရဲ႕ ကိုဗစ္-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အဆုံးသတ္ႏိုင္တဲ့ ရက္ေတြကို ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္ထားရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈဟာ လာမယ့္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ အဆုံးသတ္သြားမယ္လို႔ ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

Singapore University of Technology and Design | UNStudio, Enea, DP ...

(ကိုဗစ္-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အဆုံးသတ္ႏိုင္တဲ့ ခန႔္မွန္းရက္ ဇယား)

အစိုးရရဲ႕ ယခုလက္ရွိ ပိတ္ပင္မႈေတြ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေတြကို ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ထိပဲ တိုးျမႇင့္ ထားၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုလည္း ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ ျပန္လည္စတင္ ေခၚယူဖို႔ သတ္မွတ္ရက္ ေၾကညာခဲ့တာ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ယခု စကၤာပူႏိုင္ငံ ဒီဇိုင္းႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ DDI Lab ရဲ႕ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားတဲ့ ေဒတာ အခ်က္အလက္ေတြကို ယံုၾကည္ ကိုးကားထားေလသလား ထင္မွတ္ ရပါတယ္။ ေဒတာ အခ်က္အလက္ေတြ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားရာမွာ မူရင္း အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြရဲ႕ မွန္ကန္မႈကလဲ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ COVID -19 ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ နီးပါး မွန္ကန္မႈ ႐ွိပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ဒီဇိုင္းႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ DDI Lab ရဲ႕ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားတဲ့ ေဒတာ အခ်က္အလက္ ေတြလည္း ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး မွန္ကန္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒါမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အျမန္ဆံုး ျပန္လည္က်န္းမာ နလန္ထႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါလား? လက္ရွိ ျမန္မာ့ အေနအထားက ကိုဗစ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးမႈထက္ကို ကိုဗစ္ေရာဂါ အလြန္ စီးပြားပ်က္ကပ္ေၾကာင့္ ငတ္ေသကုန္မွာ ပိုၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္ ေသာက ေရာက္ေနရတာ မဟုတ္ပါလား။ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါ (ေရာဂႏၲရ) ကပ္ေဘးႀကီး အျမန္ၿပီးဆုံးၿပီး ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း (ဒု ဗၻိကၡ ႏၲရကပ္) ေဘးႀကီး မဆိုက္ပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္း ေမတၱာ ပို႔သလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။

Thant Lwin Oo

Facebook Comments

Burmese Online News