ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ားတြင္ COVID- 19 အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာၾကား

လတ္တေလာ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ားတြင္ COVID- 19 အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

တာမွေမြို့နယ်ရှိ ဆေးဆိုင်တစ်ခုတွင် ဆေးဝယ်ယူနေသူများကို  မတ် ၂၄ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ-ငြိမ်းငြိမ်းသူ)

COIVD- 19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မွ ဝယ္ယူလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရး ဝတ္စုံႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းထုတ္ လုပ္သူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးဦးေသာင္းထြန္း ေရးသားသည့္ “ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ဖို႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါစို႔” ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ COVID- 19 ကပ္ေရာဂါကို ကာကြယ္၊ ကုသ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ COVID- 19 ေရာဂါစမ္းသပ္ေရးကိရိယာမ်ား၊ အသက္ရႉစက္မ်ား ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရး ေဆး႐ုံႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စပ်ဆေးများမသုံးရန်နှင့် ရောင်းချ ...

COVID- 19 ေရာဂါစမ္းသပ္ေရးကိရိယာ Cobas 6800 ကို ယခုအပတ္အတြင္း အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ စမ္းသပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

COVID- 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ စားသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အေရးႀကီးကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကစားရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သိုေလွာင္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၁/၂၀၂၀၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ရွှေပြည့်စုံစျေးအတွင်းရှိ ဆေး ...

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၂၀ မတ္ ၃၀ ရက္စြဲပါ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၆/၂၀၂၀ အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သုံး၍ အဆိုပါအမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ ေဆာင္မႈဥပေဒပုဒ္မ ၄ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ စားသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေရးႀကီးကုန္စည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် တိုးတက် ...

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အပိုဒ္ ၁ ပါ ကုန္စည္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ျဖန႔္ျဖဴျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ်းစကားရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သိုေလွာင္ျခင္းကို ယခုအမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွစ၍ တားျမစ္လိုက္ေၾကာင္း အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် ဆေးဆိုင်များကို ...

အပိုဒ္ ၁ ပါ သတ္မွတ္ထားသည့္ကုန္စည္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္းေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ျဖန႔္ ျဖဴးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ်းစကားရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သိုေလွာင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒပုဒ္မ ၅ အရ အေရးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Eleven

Facebook Comments

Burmese Online News