အင္ဒိုနီးရွားမွာ ကိုဗစ္ကာကြယ္ရန္ ေနပူခံျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ရႏိုင္ေသာ ဗီတာမင္ D

ပူျပင္းတဲ့ ေနေရာင္ေအာက္မွာ အၾကာႀကီးေနပူစာလႈံျခင္းေၾကာင့္ အေရျပားကင္ဆာနဲ႔ ခမၶာကိုယ္ဆဲလ္ေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိတယ္လို႔ အစိုးရက သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားေပမယ့္ အင္ဒိုနီးရွားက လူအခ်ိဳ႕ကေတာ့ အခုလို ေနပူခံျခင္းက Covid-19 မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအယူအဆဟာ ဘာလီကြၽန္းပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေနစာလႈံေလ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြဆီကေန လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚကေန တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္နားနဲ႔ ေနေရာင္ျခည္ဟာ ဗီတာမင္ဒီကို ျဖည့္တင္းေပးၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကိုလည္း ေသေစႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ မေရရာတဲ့ အခ်က္လက္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါပုံမွာ အင္ဒိုနီးရွားအပိုင္ မလူကူး မွာရွိတဲ့ စစ္အေျခစိုက္စခန္းက အင္ဒိုနီးရွား မရိန္းတပ္သားေတြဟာ ေက်ာေျပာင္နဲ႔ ေနေရာင္ေအာက္မွာ ေနေရာင္ျခည္ကို ေရခ်ိဳးသလို ခံေနၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ဗီတာမင္ဒီ ကို ျဖည့္တင္းလိုပါက ငါး၊ ၾကက္ဥ၊ ႏြားႏို႔ေတြ စားသုံးျခင္းကေန ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ပူျပင္းတဲ့ေနေရာင္ျခည္ကို တိုက္႐ိုက္ထိေတြျခင္းက Covid-19 ကို ျဖစ္ေစတဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေသေစတယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ရွိ OMNI Pulomas ေဆး႐ုံမွ Dr. Dirga Sakti Rambe က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Facebook Comments

Burmese Online News