မေလးရွားတြင္ အလြန္ကူးစက္လြယ္သည့္ မ်ဳိးရိုးဗီဇေျပာင္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာက္ရိွေန

မေလး႐ွားႏုိင္ငံမွ ေဆးသုေတသီမ်ား COVID-19 ျဖစ္ေစသည့္ မ်ဳိးရိုးဗီဇေျပာင္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ႐ွာေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း မေလး႐ွားက်န္းမာေရး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေျပာပါသည္။

Malaysia reports 94 new coronavirus cases, no new deaths - Reuters

မေလး႐ွားတြင္ ပိုကူးစက္လြယ္သည့္ ဗီဇေျပာင္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (SARS-CoV-2) ကူးစက္ခံရသည့္ အတည္ျပဳလူနာအေယာက္ ၁၂၀ ႐ွိေနသည္ဟု ေဆးသုေတသနသိပၸံ (IMR) က ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိခဲ့ေၾကာင္းေျပာသည္။ မေလး႐ွားႏိုင္ငံမွ ကိုဗစ္လူနာအမွတ္-၂၆ ကို အဆိုပါဗီဇေျပာင္းဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခဲ့ၿပီး ထိုသူမွတဆင့္ ထပ္မံကူးစက္သူအေယာက္ ၁၂၀ ႐ွိခဲ့သည္ဟု ေန႔စဥ္သတင္းစာ႐ွင္းလင္းရာတြင္ေျပာပါတယ္။

ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ဗီဇေျပာင္းေနသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္နမူနာ ၁၀ ခုခန္႔ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံက ထုတ္ေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံတြင္ ဗီဇေျပာင္းဗိိုင္းရပ္စ္႐ွိေၾကာင္း အမ်ိဳးအစားခြဲႏုိင္သလားေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ေဒါက္တာေနာဟီ႐ွမ္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“အိႏိၵယမွာ ၁၀ မ်ိဳးေတြ႔တယ္။ မေလး႐ွားမွာေတာ့ အမ်ိဳး ၃၀ ေလာက္႐ွိိေနတယ္ဆိုတာ နားလည္ထားပါတယ္။ IMR ကိုအခုတိုက္တြန္းထားတာေတာ့ စမ္းသပ္မႈေတြလုပ္႐ံုတင္မက ဒီမွာဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးကြဲေတြ ႐ွိေနသလားဆိုတာ သီးသန္႔ခြဲထုတ္ၿပီး ယဥ္ပါးေအာင္လုပ္ဖို႔လည္းပါ၀င္ပါတယ္။” ဟု ေဒါက္တာေနာကေျပာသည္။

ယခင္အမ်ိဳးအစားခြဲထားနိုင္ေသာ SARS-CoV-2 ၃ မ်ိဳးစလံုးကို မေလး႐ွားႏိုင္ငံတြင္ ေထာက္လွမ္းမိထားေၾကာင္းလည္းေျပာသည္။

#Blacker

Facebook Comments

Burmese Online News