(၁၅) ၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ သိန္းထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္ အစ/ဆံုး

(၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ ေပါက္ဂဏန္းအားလုံး Edit လုပ္တင္ေပးသြားမွာပါ

Image may contain: one or more people and text

သိန္း(၁၅၀၀၀)ဆု – စ ၄၄၁၇၉၈ / သိန္း(၁၀၀၀၀)ဆု – ည ၅၅၈၀၀၄ / သိန္း(၅၀၀၀)ဆု – ဌ ၆၃၂၀၄၄

Image may contain: one or more people

သိန္းႏွစ္ေထာင္ဆု – ကဃ ၅၅၃၂၂၄ / ဆ ၆၂၉၀၉၅ / သိန္းတစ္ေထာင္ဆု – ည ၂၃၁၁၄၅ / ဝ ၉၈၄၀၂၀ / သိန္းငါးရာဆု – ဟ ၁၁၈၅၅၆ / ည ၆၆၃၇၆၇ / ဆ ၄၇၇၆၈၆ / ဠ ၅၅၄၂၇၅ / ည ၅၃၂၆၂၀ / ကင ၂၆၇၅၄၅ / မ ၅၀၄၁၄၆ / က ၇၄၁၁၆၃ / ကဂ ၆၅၅၄၁၉ / ကဂ ၆၅၅၄၁၉ / ဋ ၆၂၉၀၉၀

No photo description available.

သိန္းႏွစ္ရာ – ဗ ၆၅၄၀၇၅ / ကဂ ၄၂၉၉၀၂ / င ၇၅၁၇၄၁ / ဃ ၆၁၈၈၀၉ / ဋ ၉၀၈၉၀၅

ထီဖြင့္ပြဲမျပီးေသးပါသျဖင့္ က်န္ရွိေနေသာ ေပါက္ဂဏန္းမ်ားကို ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္။

Facebook Comments

Burmese Online News