စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္လာသူ ၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အနာဂတ္

စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္လာသူ ၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျဖစ္သင့္သည့္ ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္…

စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အလုပ္ျပဳတ္သူ ၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္လာပါသည္။ ေငြေၾကးျပန္ပို႔ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း လူသိန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ ဘ၀ေနထိုင္မွဳကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သူ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ျပန္မ်ား ေန႔စဥ္ေသာင္းခ်ီလွိမ့္၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္။

နိုင္ငံျခား စက္ရံု​ေတြ အၿပီးပိတ္လိုက္​ေတာ့ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားေတြ ေသာင္းနဲ႕ခ်ီၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကုန္ပါၿပီ။ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက ျပန္လာတဲ့အလုပ္သမားေတြလဲ သိန္းခ်ီ ​ေရာက္လာပါေတာ့မယ္။ အဲဒီလူေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ရဖို႔အတြက္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနကေနဦးေဆာင္ၿပီး စီမံကိန္းေတြ ခ်က္ျခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုၿပီ။

ႏိုင္ငံျခား စက္ရံုေတြကမ်ား စိတ္လည္ၿပီး ျပန္လာမယ္ေတာ့ မထင္လိုက္ၾကပါနဲ႔။

ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ စီမံကိန္းေတြဆြဲခ်င္လဲဆြဲေနမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ မေျပာေတာ့မသိႏိုင္ဘူး။ မသိေတာ့လဲ ေျပာဖို႔ရာ ကိုယ့္တာဝန္ဘဲ။ လုပ္တာမလုပ္တာ သူတို႔အပိုင္း။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနက အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားတဲ့ အလုပ္သမားေတြ၊ ျပည္ပကျပန္လာတဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ သူတို႔ဘယ္လိုစီစဥ္ထားတယ္ဆိုတာ ေျပာဖို႔ေကာင္းၿပီ။ ေတာ္ၾကာ သူတို႔ေတြ ရရာမိရာလုပ္ရရင္ ဒုစ႐ိုက္ သမားေတြျဖစ္ကုန္မယ္ေလ။

အဲဒီေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနကို အၾကံျပဳၿပီ။

၁။ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္အလိုက္ အလုပ္လက္မဲ့ စာရင္းျပဳစုပါ။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ သူတို႔လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ တတ္ကြၽမ္းခဲ့တဲ့ပညာရပ္ေတြ အဓိကေဖာ္ျပခိုင္းပါ။ (မွတ္ခ်က္ – ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ ရပ္ကြက္လူႀကီးေထာက္ခံစာ စတဲ့ အရည္မရ အဖတ္မရ ဟာေတြ လံုးဝမလိုပါ)။ တပါတ္အတြင္းၿပီးပါတယ္။ ျမဳိဳ႕နယ္ကိုတင္ပါ။

၂။ သို႔ေသာ္ သူတို႔တတ္ကြၽမ္းခဲ့တဲ့ပညာရပ္အတိုင္း အလုပ္ရခ်င္မွ ရမယ္။ ရႏိုင္သေလာက္ အဆင္ေျပေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားေပးရမယ္။ မရလဲၾကံဳရာလုပ္ရမယ္။ သူတို႔တတ္ကြၽမ္းခဲ့တယ္ဆိုတာလဲ သိပ္အႀကီးစားႀကီးေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အထည္ခ်ဴပ္မယ္။ သံခ်ည္သံေကြး မဆလာေဖ်ာ္ စားပြဲထိုး မ်ားမယ္။ တခ်ိဴ႕လဲ Chef ေပါ့။

၃။ အဓိကလုပ္ရမွာက ၿမိ္ဳ ့နယ္အဆင့္ဘဲ။ ဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ policy ဘဲခ်ေပးၿပီးထိန္းညႇိရမွာ။ ဒီေနရာက က်ြမ္းက်င္အလုပ္သမားပိုေနလို႔ ဟိုေနရာကလိုရင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာင္းေရႊ႔ဖို႔ စီစဥ္ေပးရမယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ႐ွိေနတဲ့ စက္ရံုေတြစာရင္းအလုပ္သမားလိုအပ္မူ စာရင္းေတြ ေန႔စဥ္ update လုပ္ေနရမယ္။ စက္ရံုအသစ္ေတြဖြင့္ႏိုင္ဖို႔အျမန္လုပ္ရမယ္။

၄။ အျခားဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ညႇိၿပီး အလုပ္႐ွာေပးရမယ္။ သံခ်ည္သံေကြး ကြၽမ္းက်င္ အလုပ္သမားေတြကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ့ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အလုပ္႐ွာေပးရမယ္။ စီးပြား​ေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အလုပ္႐ွာေပးရမယ္။ ဘဏ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အေသးစား အႀကီးစား လုပ္ငန္းေတြ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ ေငြေခ်းတဲ့ကိစၥ ၾကားဝင္ရမယ္။ သူ႔မွာေတာ့ ဘတ္ဂ်က္သိပ္႐ွိပံုမေပၚဘူး။ လုပ္ငန္းသစ္ေတြ ထူေထာင္ရမယ္။

ဥပမာ Covid-19 အလြန္မွာၾကံဳ လာေတာ့မဲ့ကမာၻ့အငတ္ေဘးႀကီးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပို႔ႏိုင္မဲ့ စိုက္ပ်ိဴးေရးေတြ မ်က္စိတဆံုး စိုက္ခင္းေတြကို စက္မႈလယ္ယာနည္းပညာေတြနဲ႔ အျမန္ဆံုး စိုက္ပ်ိဴးတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔အလုပ္ရမယ္။ ျပည္သူေတြလဲစားရမယ္။ ျပည္ပဝင္ေငြလဲရမယ္။ ဒါအျမန္ဆံုးနည္း။ ၿပီးေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စက္ရံု အလုပ္ရံုေတြ ရင္ႏီွးျမဳပ္ႏွံဖို႔ ႐ွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ရမယ္။ ဒါကေရ႐ွည္အတြက္။

၅။ စစ္တပ္ထဲဝင္ခ်င္တဲ့လူေတြ၊ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ခ်င္တဲ့သူေတြကိုလဲ ဝင္ဖို႔ စီစဥ္ေပးရမယ္။ စစ္တပ္အတြက္လဲ တပ္သားသစ္စုဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းဘဲ။

၆။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အဆိုးထဲကအေကာင္း႐ွာရင္ေတာ့ ဘယ္လိုမွျပန္ေခၚလို႔မရတဲ့ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ျပန္စုမိၿပီ။ အရင္ကရြာေတြသြားၾကည့္။ အပိ်ဴမေတြ ယူစရာ ေယာက်ၤားေတာင္မ႐ွိေတာ့ဘူး။ သက္ၾကားအိုေတြနဲ႔ လူမမယ္ကေလးေတြဘဲ က်န္တယ္။ သူတို႔လဲ အျပစ္မတင္နဲ႔။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာ သူတို႔အရည္အခ်င္းနဲ႔႐ွာစား၊ တစ္လတစ္သိန္း မရႏိုင္ဘူး။ ျပည္ပမွာဒီအရည္အခ်င္းနဲ႔ဘဲ တစ္လ စားၿပီးေသာက္ၿပီး သံုးေလးသိန္းက်န္ေတာ့ သြားၾကမွာဘဲ။ အခု သူတို႔ျပန္ေရာက္လာၾကၿပီ။ တိုင္းျပည္က သူတို႔လုပ္အားကိုစနစ္တက် အသံုးခ်တတ္ဖို႔လိုၿပီ။ လုပ္စရာ႐ွိျမန္ျမန္လုပ္ၾကဗ်ာ။ ဟိုလူခိုင္းမွ ဒီလူခိုင္းမွရယ္ လုပ္မေနၾကနဲ႔။

Zay Soe
အစဥ္ေလးစားစြာျဖင့္ – Htay Oung (Oung Marine)

Facebook Comments

Burmese Online News