ျမန္မာႏွင့္အတူ စတင္ေတြ႕ရိွခဲ့သည့္ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ၂၁ ရက္ၾကာ ကိုဗစ္လူနာသစ္ မေတြ႕ရိွေတာ့

လာအိုႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ဧၿပီ ၁၂ ရက္က ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံသူ ၁၉ ေယာက္ေျမာက္လူနာကို ေနာက္ဆုံးေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔ (ေမလ ၃ရက္) ညေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မူလကိန္းဂဏန္းအတိုင္း ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး လူနာသစ္ထပ္မံမေတြ႕သည္မွာ ရက္ေပါင္း ၂၁ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈစတင္ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံ လာအို၌ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ ႏွစ္ဦးကို မတ္ ၂၄ ရက္ကေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုမွာ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကို ေနာက္ဆုံးမွေတြ႕ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

လာအိုႏိုင္ငံ၌ စတင္ေတြ႕ရွိခ်ိန္မွစ၍ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ ၁၉ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၉ ဦးမွာျပန္လည္ ေကာင္းမြန္သြားခဲ့ကာ လက္ရွိတြင္ ကုသေနေသာ အတည္ျပဳလူနာ ၁၀ ဦးသာက်န္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံတြင္း၌ အၾကမ္းအဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ေမ ၄ ရက္မွ ၁၇ ရက္အတြင္း တင္းက်ပ္ေသာ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ကာအသြားအလာ ကန္႔သတ္မႈ မ်ားအားေလၽွာ႔ခ်ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးက ယမန္ေန႔ကထုတ္ျပန္သည္။

သာမန္အားျဖင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ အလုပ္ဆင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ခန္းခြင္တြင္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႕ကၫႊန္ၾကားထားသည္။

Facebook Comments

Burmese Online News