ဝန္ၾကီးကုိယ္တုိင္ ေျပာျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ကိုဗစ္အတည္ျပဳ လူနာသစ္ နည္းပါးလာရျခင္းအေၾကာင္း

ျမန္မာျပည္မွာ ကိုဗစ္အတည္ျပဳ လူနာသစ္ နည္းပါးလာရျခင္းအေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ေျပာၿပီ…

ျပည္သူလူထုအတြင္း ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံထားရေသာ္လည္း ေရာဂါလကၡဏာမျပသသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) သာမာန္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသာရွိသူမ်ားက ေဆး႐ုံ/ ေဆးခန္း၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔ လာေရာက္ျပသမႈမရွိျခင္းမ်ား ရွိေနႏိုင္ျခင္း၊ လူနာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္လူနာႏွင့္ သံသယလူနာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈအေရအတြက္ နည္းပါးေနေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ေတြ႕ရွိရမႈ လတ္တေလာနည္းပါးေနျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္ – ၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ယခုအခါ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအတြင္း ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားမႈ ရွိေနဆဲျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ယေန႔အထိေတြ႕ရွိထားေသာ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ ၁၅၅ ဦး၏ ၅၇% ခန႔္တြင္ ေရာဂါလကၡဏာျပသျခင္းမရွိဘဲ ေရာဂါပိုး ရွိေနျခင္းကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ေျပာဆိုခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယခုအခါ၌ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပားေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ျခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ အစုလိုက္ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ျခင္း၊ ယခင္ပိတ္ထားေသာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈမ်ား မ်ားျပားလာႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ပိုမိုျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ား ပိုမိုရယူ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၅၅ ဦးရွိေနၿပီး ၆ ဦးေသဆုံးကာ ေရာဂါပိုးကင္းစင္သူ ၄၃ ဦးအထိရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

#Blacker

Facebook Comments

Burmese Online News