ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား ဂ်ပန္တစ္နိုင္ငံလုံး အက်ဳံးဝင္သည့္ အေရးေပၚေၾကညာခ်က္၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၃၁ ရက္အထိ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ခဲ့မွုကို အသိေပးျခင္း

ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာရွင္ဇိုအာဘဲမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ တစ္နိုင္ငံလုံးအက်ဳံးဝင္သည့္ အေရးေပၚေၾကညာခ်က္ (State of Emergency) ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို့အျပင္၊ ျပည္သူလူထုအား ေနအိမ္အတြင္းေနထိုင္ၾကပါရန္(Stay at Home)၊ မလိုအပ္ဘဲ ေနအိမ္ျပင္ပသို့ သြားလာျခင္းမျပဳၾကပါရန္ႏွင့္ လူလူခ်င္း ထိေတြ႕မွု (Social Contact)ေရွာင္က်ဥ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားပါသည္။ အဆိုပါ အေရးေပၚေၾကညာခ်က္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၆ ရက္ တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Image may contain: text

ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ရွင္ဇိုအာဘဲအေနျဖင့္ COVID-19 Expert Panel ၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ ဂ်ပန္တစ္နိုင္ငံလုံး အက်ဳံးဝင္သည့္ အေရးေပၚေၾကညာခ်က္ (State of Emergency) ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၃၁ ရက္အထိ ယမန္ေန႔ညပိုင္းက ထပ္မံ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္လိုက္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

10 Real Work From Home Jobs For 2020 - Wealth Ideas

ထို့ေၾကာင့္၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ရွူလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါ (COVID-19) ကူးစက္မွုမရွိေစေရးအတြက္ ဂ႐ုျပဳ အေလးထားေဆာင္ရြက္ ၾကပါရန္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရ/ ၿမိဳ့နယ္/ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ထား သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အေလးထား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ထပ္ေလာင္း ႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

First time in Tokyo? Here's what you need to know | The GOOD LIFE

ျမန္မာသံ႐ုံး/တိုက်ိဳၿမိဳ့ /၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၅ ရက္။

အကုန္သိ

Facebook Comments

Burmese Online News