ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ညမထြက္ရအမိန႔္ ၂ လထပ္တိုး

ယခင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်ိန္အကန႔္အသတ္မပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုတိက်မႈရွိေစရန္ အခ်ိန္ကာလ ထည့္သြင္းၿပီး ထပ္မံေၾကညာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာသည္။

“ႏွစ္လအတြင္းမွာ ေရာဂါအေျခအေန ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ႏွစ္လျပည့္ရင္ ညမထြက္ရအမိန႔္က အလိုအေလ်ာက္ပ်က္ျပယ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားမယ္၊ တကယ္လို႔ အေျခအေနကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးဘူး ဆိုရင္ ေတာ့ သက္တမ္းတိုး ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထပ္ထုတ္ျပန္ရမွာပါ”ဟု ဦးလွေဌးက ဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ား ေရာဂါကူးစက္ခံရမႈ မရွိေစေရးႏွင့္ အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ည ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီအတြင္း အေရးႀကီးကိစၥ ေပၚေပါက္လာပါက သက္ဆိုင္ရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သြားလာျခင္းမွအပ သြားလာျခင္းမျပဳၾကရန္ႏွင့္ လိုက္နာျခင္းမရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧၿပီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ COVID-19 ကာလတြင္ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသူမ်ား ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အစိုးရမွထုတ္ျပန္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပိုမိုရွင္းလင္းတိက်ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ပါဝင္ေသာ ညမထြက္ရ အမိန႔္ထပ္မံ ထြက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတိုင္းမ္

Facebook Comments

Burmese Online News