ရွမ္းျပည္က ခရမ္းခ်ဥ္ေတာင္သူေတြ က်တဲ့ မ်က္ရည္

ရွမ္းျပည္က ခရမ္းခ်ဥ္ေတာင္သူေတြ က်တဲ့ မ်က္ရည္ (ဒါမ်ဳိးေတြ ေတြ႕ရျမင္ရတာ အရမ္းဝမ္းနည္းဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။)

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ား ေစ်းႏွုန္းမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ တစ္ၿခံလုံးမွည့္ေနတဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားကို ဒီအတိုင္းပစ္ထားေနရၿပီး လိုခ်င္သူမ်ားရွိပါက လာေရာက္ခူးယူနိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ရွမ္းေတာင္တခြင္ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္ လိုခ်င္လာခူးၾက

ခရမ္းခ်ဥ္သီးထြက္ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းေတြအလြန္အမင္းက်ဆင္းေနလို့မခူးတဲ့ၿခံေတြလည္း အေျမာက္အျမား ရွိေနသလို တခ်ိဳ့ၿခံေတြလည္း ခူးၿပီး ဒီအတိုင္းပုံထားတာကို ေညာင္ေရႊၿမိဳ့နယ္ထဲက ရွီးနယ္ ေက်းရြာမွာ ျမင္ေတြ႕ၾကရတာပါ

ခူးၿပီးပုံရတာကလည္း ေရာင္းဖို့သြင္းဖို့မဟုတ္ပဲ အဲေျမေနရာမွာ တျခားအပင္စိုက္ဖို့ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ရတာလို့ဆိုပါတယ္

Khun Ni Way

Facebook Comments

Burmese Online News