တ႐ုတ္ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးကို ကေနဒါမွာ စမ္းသပ္မႈနဲ႔ ထုပ္လုပ္မႈ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္

CanSino က ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးကို ယခင္ကတည္းက လူေတြမွာ စမ္းသပ္မႈေနခဲ့ပါတယ္။တ႐ုတ္အေျခစိုက္ CanSino Biologics Inc. နဲ႔ ကေနဒါႏိုင္ငံမွ သုေတသနေကာင္စီ (National Research Council – NRC) တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး COVID-19 ကာကြယ္ေဆးတစ္မ်ိဳးကို ကေနဒါမွာ လူေတြနဲ႔ စမ္းသပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

CanSino က ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးကို ယခင္ကတည္းက လူေတြမွာ စမ္းသပ္မႈေနခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ ကေနဒါႏိုင္ငံမွာလည္း အလားတူ စမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မယ္လို႔ NRC က ဆိုပါတယ္။ NRC က CanSino ရဲ႕ ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္မႈကို မြန္ထရယ္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရအေဆာက္အအုံတစ္ခုမွာ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာထားပါတယ္။

CanSino က ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးကို ကေနဒါမွာ လူေတြနဲ႔ စမ္းသပ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕အစည္း Health Canada ထံမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေစာပိုင္းကတည္းက လူေတြမွာ စမ္းသပ္ေနခဲ့တဲ့ CanSino ရဲ႕ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး အလုပ္ျဖစ္ မျဖစ္ကိုေတာ့ မသိႏိုင္ေသးေၾကာင္း Reuters သတင္းက ေဖာ္ျပပါတယ္။


အကယ္၍ CanSino ရဲ႕ ကာကြယ္ေဆးဟာ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါက CanSino နဲ႔ NRC တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက ကေနဒါျပည္သူေတြ အဆိုပါ ကာကြယ္ေဆးရရွိရန္ ေသခ်ာေစမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ စမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္ Health Canada အေနနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးရဲ႕ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈကို ပိုမို ေသခ်ာစြာသိႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း ကာကြယ္ေဆးရရွိရန္ ေသခ်ာေစႏိုင္တယ္လို႔ NRC က သုံးသပ္ထားပါတယ္။

လူေတြကို ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကေန ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးတစ္ခုက လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကို အဆုံးသတ္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽမ္းက်င္သူေတြက ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးေတြ႕ရွိေရးနဲ႔ လုံေလာက္တဲ့ ေဆးအေရအတြက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးဟာ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

Kaiser Washington launches coronavirus vaccine study in downtown ...

CanSino ရဲ႕ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးကို NRC မွာ ဖန္တီးထားတဲ့ ဆဲလ္တစ္မ်ိဳးကို အသုံးျပဳၿပီး ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း NRC က ေျပာပါတယ္။ CanSino နဲ႔ NRC တို႔က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြ ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ CanSino က အီဘိုလာ (Ebola) ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္ရာမွာလည္း အဆိုပါ ဆဲလ္ကို အသုံးျပဳခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဓူ၀ံ

Facebook Comments

Burmese Online News