အားလံုးသတိ!!! ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ Mask မတပ္သူမ်ားအား စတင္အေရးယူၿပီ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ Mask မတပ္သူမ်ားအား ယေန႕ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႕က စတင္အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ျမတ္သူက ေျပာၾကားသည္။

“Mask မတပ္ပဲ အျပင္ထြက္လာသူေတြကို ဖမ္းဆီးတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ကိုဗစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ၿပီးအကိုတို႔ စည္ပင္က အဖြဲ႕ဝင္အေနနဲ႔ လိုက္ပါကာ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈေတြ ဒီေန႔လုပ္ခဲ့ရာမွာေတာ့ အမ်ိဳးသား ၁၂ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၁ဦးတို႔ ကို ဒဏ္ေငြ ၅၀၀၀စီ က်ခံေစခဲ့ပါတယ္။” လို႔ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ျမတ္ ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္မွအပ လူငါးဦးထက္ ပိုမိုစုေဝးျခင္းႏွင့္ Mask မတပ္သူမ်ားအား ေမ ၁၃ ရက္မွ စတင္ကာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႕ျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွာေခါင္းစည္း(Mask)မ်ားကို စနစ္တက် လုံၿခဳံစြာ တပ္ဆင္၍ သြားလာျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆး အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္သူမ်ား ေနအိမ္ျပင္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားလာရာတြင္ ႏွာေခါင္းစည္း (Mask)မ်ား တပ္ဆင္သြားလာမႈ ရွိ/မရွိႏွင့္ စနစ္တက် လုံၿခဳံစြာ တပ္ဆင္ထားမႈ ရွိ/မရွိတို႔ကို စစ္ေဆးအသိပညာ‌ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကရာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္‌ေသာ ျပည္သူမ်ားအား Mask (၂)ခုကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနအိမ္ျပင္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားလာရာတြင္ မျဖစ္မေန ႏွာေခါင္းစည္း (Mask)မ်ားကို စနစ္တက် လုံၿခဳံစြာ တပ္ဆင္သြားလာၾကရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ထို႔ျပင္ ေမလ ၉ ရက္မွ ေမလ ၁၅ ရက္အထိအသိပညာေပးကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ အသိပညာေပးကာလအတြင္း Mask မ်ား စနစ္တက် လုံၿခဳံစြာ တပ္ဆင္ျခင္း မရွိပါက စီမံခန႔္ခြဲေရးနည္းလမ္းျဖင့္ Mask(၂)ခုကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ျဖင့္ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသိပညာေပးကာလ ကုန္ဆုံးမည့္ ေမလ ၁၅ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Mask ကို စနစ္တက် လုံၿခဳံစြာ တပ္ဆင္ျခင္း မရွိပါက ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ျဖင့္ Mask (၂)ခုကို ဝယ္ယူတပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Mask ကို စနစ္တက် လုံၿခဳံစြာ တပ္ဆင္သြားလာျခင္းအား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အသိေပးေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

#Blacker

Facebook Comments

Burmese Online News