ပင္နီဆူလာပလာဇာ တြင္ တရားမဝင္ေငြလႊဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈျဖင့္ ျမန္မာေငြလႊဲဆိုင္ ၆ ဆိုင္ ကို စင္ကာပူရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီး

ျမန္မာ ပလာဇာ ဟု လူသိမ်ား သည့္ စင္ကာပူနိုင္ငံ ၊ ပင္နီဆူလာ ပလာဇာ တြင္ လိုင္စင္မရွိဘဲ ျပည္ပသို႔ တရားမဝင္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေန သည့္ ျမန္မာဆိုင္ ၆ ဆိုင္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ က ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ ကာ ဆက္လက္ စုံစမ္း စစ္ေဆးေနေၾကာင္း စင္ကာပူရဲ က သတင္းထုတ္ျပန္ လိုက္ သည္ ။

Sample Great Man: Peninsula Plaza

ထုိသို႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ကို စင္ကာပူ ရာဇဝတ္မႈ စုံစမ္းေရးဌာန၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာန၊ ဗဟို ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ပင္နီဆူလာပလာဇာ ၌ စတင္ လုပ္‌ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕သည္ အဆိုပါ ဆိုင္ ၆ ဆိုင္မွ ျပည္ပ သို႔ တရားမဝင္ ေငြလႊဲေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ စင္ကာပူေငြ ေဒၚလာ ၄၆၀,၀၀၀ ကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ထိုဆိုင္မ်ားမွ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား ကိုလည္း သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ စင္ကာပူနိုင္ငံတြင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမဆို စင္ကာပူေငြေၾကး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုင္စင္မရွိဘဲ ျပည္ပသို႔ေငြလႊဲ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြ က္ျခင္းသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထား သည္ ။
အဆိုပါ ဥပေဒသည္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕မွသာ စတင္အသက္ဝင္ ျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ဥပေဒတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက က်ဴးလြန္သူသည္ ဒဏ္ေငြ ၁၂၅,၀၀၀ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ အထိ အျပစ္ေပးခံရနိုင္သလို ဒဏ္ေငြႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လုံးကိုလည္း က်ခံနိုင္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ကိုမဆို အေရးယူရန္ တြန႔္ဆုတ္ေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ကို ေဆာင္႐ြက္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူရဲတပ္ဖြဲ႕၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

Credit

Facebook Comments

Burmese Online News