၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပုသိမ္ေဆး႐ုံ ၉ ထပ္အေဆာင္ အၿပီးေဆာက္မည္

ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ ကုတင္ ၅၀၀ ေဆး႐ုံမွာ ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ ပုသိမ္ေဆး႐ုံ ၉ ထပ္အေဆာင္အား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္း ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေဌးက DVBကို ေျပာပါတယ္။

Rural DevelopmentInfo of Taunggyi: What design should be done?

ပုသိမ္ေဆး႐ုံ ၉ ထပ္အေဆာင္အတြက္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ျဖည့္စြက္ဘက္ဂ်က္ ၂ ဘီလီယံနဲ႔ လုပ္ေနတာလို႔ ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။“က်ေနာ္တို႔ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြမွာဆိုရင္ အေဆာက္အဦ ပတ္ပတ္လည္ ျငမ္းဆင္တာ၊ အကာကြယ္လုပ္မယ္ ပိုက္ကြန္းေတြပါမယ္၊ အတြင္းထဲမွာ ၃ ေပအျမင့္ နံရံ အုတ္စီတာ၊ ေရမီးလုပ္ငန္းေတြ ပါမယ္။”

ပုသိမ္ေဆး႐ုံ ၉ ထပ္အေဆာင္အား ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။

ဒီဗီြဘီ

Facebook Comments

Burmese Online News