မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ တို႔၏ သစ္သား႐ုပ္ထုထားရွိရန္ စီစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန႔္ျပင္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဘန္ျပင္ေက်း႐ြာ သမဂၢါရာမေက်ာင္းတိုက္၌ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံတို႔၏ သစ္သား႐ုပ္ထုထားရွိရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ သမဂၢါရာမဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဒသခံမ်ား စုေပါင္း၍ ႐ုပ္ထုထားရွိမည့္ အေဆာက္အဦးကို စုေပါင္းျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းထားရွိမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံတို႔၏ ႐ုပ္ထုကို ကုကၠိဳလ္သား အသုံးျပဳ၍ မႏၲေလးမွ ပန္းပုပညာရွင္က ထုသစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေက်း႐ြာဆရာေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ျပဳလုပ္ေနၾကတာပါ။ ႐ုပ္ထုထားရွိတဲ့ အေဆာက္အဦးရဲ႕ထိပ္ဦးပိုင္းမွာ လူသာေသ နာမည္မေသဆိုတဲ့စာကို ေရးသားထားပါတယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ စည္းလုံးမႈကို ျမင္ေတြ႕ရတာပါ။ ေနာင္လာေနာင္သားေတြအတြက္ စံနမူနာယူႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပဳလုပ္ေနၾကတာပါ”လို႔ ေဒသခံ ကိုေက်ာ္ သူရက ေျပာပါတယ္။

အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌ သစ္သားပန္းပု႐ုပ္မ်ား ထုဆစ္လ်က္ရွိၿပီး ႐ုပ္ထုမ်ိဳးစုံ ၅၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

#PeopleMedia #မင္းလွၿမိဳ႕ #ပန္းပု႐ုပ္ထု

Facebook Comments

Burmese Online News