တိုင္းျပည္စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ထိုင္းဝန္ႀကီး (၄) ဦး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္…

ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ယခုႏွစ္ စီးပြားေရးက်ဆင္းခဲ့တာေၾကာင့္ အဓိကက်တဲ့ ဝန္ႀကီး (၄) ဦးႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာရဲ႕ အာဏာရ ပါလန္းပရာခ်ာရတ္သ္ ပါတီထဲမွာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္သြားတဲ့ ေနာက္ပိုင္းအခုလို ႏုတ္ထြက္မႈေတြကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတာပါ။

ႏုတ္ထြက္သြားသူေတြက ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆြမ္ကစ္ဒ္ ဂ်ာတူဆရီပီတက္၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး အူတမာဆဗာနာယန၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဆြန္တီရတ္ ဆြန္တီဂ်ီရာေဝါင္၊ ပညာေရး၊ သိပၸံ၊ သုေတသနနဲ႕ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဝန္ႀကီးဆူဝစ္ မက္ဆင္ဆီးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအာဏာရ ပါလန္းပရာခ်ာရတ္သ္ ပါတီဟာ စစ္ဘက္ကေခါင္းေဆာင္ပိုင္းနဲ႕ တကၠနိုခရက္ေတြပါဝင္တဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုႏုတ္ထြက္သြားသူေတြက ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တကၠနိုခရက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီအေနနဲ႕ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္ဘက္နဲ႕ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေအာင္ ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ေနတယ္လို႔လည္း ေလ့လာသူေတြက သုံးသပ္ထားၾကပါတယ္။

 

Facebook Comments

Burmese Online News