တစ္ကမာၻလုံးကို ပတ္ဒုကၡ ေပးေနတဲ့ တရုတ္ႀကီး အတြက္ ၂၀၂၀ ဟာ ဝဋ္လည္ တဲ့ ႏွစ္လား

တစ္ကမာၻလုံးကို ပတ္ဒုကၡ ေပးေနတဲ့ တရုတ္ႀကီးအတြက္ ၂၀၂၀ ဟာ ဝဋ္လည္ တဲ့ ႏွစ္လား

ကိုဗစ္ စျဖ စ္ခဲ့တဲ့ ဝူဟန္မွာေ ရႀကီးေန တယ္ ရန္စီျမစ္ဝွမ္းေ ဒသ တစ္ခုလုံး မွာ မိုးႀကီးလို႔ ႐ြာေတြၿမိဳ႕ေတြေရ လႊမ္းမိုး ခံေနရ တယ္ မိုးကေ နာက္ထပ္ ၅ ရက္ေ လာက္ထပ္ၿပီး သည္းထန္ဦး မယ္ လို႔ တ႐ုပ္ မိုးေလဝ သဌာန ကေၾကညာထား တယ္ အခု ကိုေသတဲ့ သူေတြေ သကုန္ၿပီ အေတာ္ေလး မ်ား တယ္ ဆိုၾကပါတယ္

အစိုးရ ကေတာ့ ၁၄၀ ေက်ာ္ေ လာက္လို႔ေျပာေ ပမယ့္ လူမႈဆက္ဆံေရး အသိုင္းအ ဝိုင္းေတြ အဆိုအရ လူေပါင္းေလးေ ထာင္ေက်ာ္ ေသတယ္ လို႔ေျပာတယ္ အိမ္ေတြကို စြန႔္လႊတ္ၾ ကရသူေတြ သန္းနဲ႕ခ်ီေနတယ္ ဆို ပါတယ္ ေရႀကီးမႈကို ကာကြယ္ဖို႔ဒီဇိုင္း လုပ္ထားတယ္ ဆိုတဲ့ တ႐ုပ္ျပည္ရဲ႕ ကမာၻေက်ာ္ Three Gorges Dam ႀကီးဟာ တကယ္တမ္းေ ရေတြႀကီးမိုးေတြႀကီးလာ တဲ့အခါ အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး လို႔ေျပာေနၾကပါၿပီ။

ဆည္ႀကီးရဲ႕အေျခအေန ကို အကဲခတ္ သူေတြ ရွိေနၿပီး ေရေတြအျမင့္ဆုံး အမွတ္ ကို ေက်ာ္စျပဳေနၿ ပီလို႔ သိရပါတယ္။ တ႐ုပ္တို႔ရဲ႕ေရကာတာ ေတြ ဆည္ေတြကို အခုလို ေဝဖန္သုံးသပ္ရင္း သင္ခန္းစာ ယူေနနိုင္တာ ကံႀကီးလို႔ သာပါပဲ ျမစ္ဆုံမ်ားလုပ္မိရင္ မေတြးဝံ့စရာ ပါ ။

အခုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ေ႐ႊကူနဲ ဗန္းေမာ္ၾကားက ဧရာဝတီ ဒုတိယျမစ္က်ဥ္း မွာ ေရ အလြန္ မ်ားေနပါၿပီ ၾကက္တူေ႐ြး ေရေသာ က္ေနတယ္ Three Gorges Dam တစ္ခုခုျဖစ္လို႔ ကေတာ့ မေတြးရဲစရာပါ တ႐ုပ္လည္း အကုသိုလ္ လိုက္ေန ပါတယ္ ဝူဟန္ေဒသ မွာပဲ ျဖစ္ေန ပါတယ္။

အခုလည္း တ႐ုပ္ တို႔ဟာ ကမာၻေက်ာ္ နိုင္းျမစ္ႀကီးကို ေရလႊဲပိတ္ၿပီး အီသီယိုးပီး ယား မွာ ဆည္ႀကီးေဆာက္ေန လို႔ အီဂ်စ္ နဲ႕အီသီ ယိုးပီးယား တို႔ စစ္ျဖစ္နိုင္ေျခ ရွိတယ္လို႔ ေျပာေနၾက ပါတယ္ အာဖရိက မွာ နိုင္းျမစ္ဟာ နိုင္ငံမ်ားစြာ ကိုျဖတ္သန္းစီးဆ င္းတဲ့ ရတနာ တစ္ပါးပါ တ႐ုပ္ဟာ လုပ္ လို႔ရတိုင္း ဘယ္သူ ႕မ်က္ႏွာ မွမေထာက္တဲ့ နိုင္ငံျဖစ္ေန ပါတယ္ ဝဋ္လည္ဦး မွာပါ ၂၀၂၀ ေလ

Pi Lon

Facebook Comments

Burmese Online News