ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ တိုက္တြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ တိုက္တြန္း ( ပိတ္ဆုိ႔ခ်င္ပိတ္ဆုိ႔ မပိတ္ဆုိ႔ခ်င္လည္းေန ဂ႐ုမစိုက္ဘူး အဓိက ဘဂၤလားေဒ့႐ွိလူေတြသာခုိးဝင္မလာေစနဲ႔ …😡)

**ေအာက္တြင္ ယူနီကုတ္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္

**ေအာက္တြင္ ယူနီကုတ္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာေအေကအဗၺဒူ မိုမန္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

တာ၀န္ၿပီးဆံုးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္စပိန္သံအမတ္ႀကီး အယ္ဗာ႐ိုဒီဆာလာဂ်ီမီ နက္ဇ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကတိက၀တ္ျဖစ္ေသာ ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုသံုးႏႈန္း)မ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ၊ ဂုဏ္သိ ကၡာ႐ွိစြာႏွင့္ ပံုမွန္အတိုင္းေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးဆိုသည့္အခ်က္ကို လိုက္နာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္း အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ မိုမန္ကတိုက္တြန္းခဲ့သည္။

စပိန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံကို ဘဂၤါလီအေရးဆက္လက္ေထာက္ခံမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း လည္း မိုမန္ကေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကားသေဘာတူညီခ်က္အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ စတင္လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္လက္ခံေရးစတင္သည့္ေန႔တြင္ ေကာ့က္စ္ဘဇားမွ ဘဂၤါလီ မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမျပန္လိုေၾကာင္း ဆႏၵျပမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။

ယေန႔အထိ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ ျပန္လာသူမ်ားမ႐ွိေသးဘဲ မိမိသေဘာအရျပန္လာသူ ရာဂဏန္းသာ႐ွိ ေသးသည္။

People Media

Facebook Comments

Burmese Online News