ေခါင္မိုးအထိ ေရျမဳပ္‌ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္က ႐ြာေလးတစ္႐ြာ

မိုးအဆက္မျပတ္ ႐ြာသြန္းမႈေတြေၾကာင့္ ေရက်မ်ားၿပီးေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန႔္ ရွဒူးဇြတ္ေက်း႐ြာမွာ ေရႀကီးကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္ ရွဒူးဇြတ္ေက်း႐ြာမွာ နန႔္ေကာင္းေခ်ာင္း ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ၿပီး အိမ္ေျခ(၂၅၀)ေက်ာ္ေရနစ္

ျမႇဳပ္ေနပါတယ္။ေရျမႇပ္တယ္ ဆိုတာ ႐ိုး႐ိုး ေျခမ်က္စိေလာက္မဟုတ္ပါဘူး

အိမ္ေခါင္ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြ အတြက္အစားအစာႏွင့္ ေသာက္သုံးေရ အေရးေပၚလိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

တတ္ႏိုင္သူေတြ ဝိုင္းဝန္း ကူညီေပးၾကပါဦး။ မကူညီႏိုင္ရင္ေတာင္ အားလုံး သိေအာင္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါ။ ကူညီႏိုင္သူ တစ္ေယာက္ တစ္ေလေတြ႕ျငားေပါ့ေနာ္။

Ref – Snow Pink

Facebook Comments

Burmese Online News