သင့္ရွယ္တစ္ခ်က္က မိဘနဲ႔ျပန္ဆုံေတြ႕ေစဖို႔ သဲလြန္စျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးၾကပါအုံးေနာ္

မ်က္စိလည္လာတဲ့ ကိုရင္ေလး(၂)ပါးပါဗ်ာ။ သင့္ရွယ္တစ္ခ်က္က မိဘနဲ႔ျပန္ဆုံေတြ႕ေစဖို႔ သဲလြန္စျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးၾကပါအုံးေနာ္ ႐ွယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုရင္ေလးေတြမိဘရပ္ထံ အေၾကာင္းၾကားဖို႔ ကူညီေပးၾကပါအုံးေနာ္။

သင့္ရွယ္တစ္ခ်က္က မိဘနဲ႔ျပန္ဆုံေတြ႕ေစဖို႔ သဲလြန္စပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုရင္ေလး၂ပါး (ပေလာင္လူမ်ိဳး) ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ထဲမွ ေတြ႕ရွိ၍ ေက်ာင္းမွာ ေစာက္ေရွာက္ထားပါသည္။

ကိုရင္ေလးေတြရဲ႕ မိဘ၊ ဆရာသမားမ်ား ဆက္သြယ္ၾကပါရန္။ (ဆာလူ႐ြာ /မဝါး႐ြာၿမိဳ႕နယ္က ေမးမရပါ) ဆက္သြယ္ရန္ အရွင္ပညာဒီပ လားရွိုးေလးပရဟိတ ေပါင္ေလာင္ေလး႐ြာ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕

09-402559280/09-666777005 ႐ွယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုရင္ေလးေတြ မိဘရပ္ထံ အေၾကာင္းၾကားဖို႔ ကူညီေပးၾကပါအုံးေနာ္။ သင့္ရွယ္တစ္ခ်က္က မိဘနဲ႔ျပန္ဆုံေတြ႕ေစဖို႔ သဲလြန္စပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရက္ဒစ္

Facebook Comments

Burmese Online News